بازی زندگی و قواعد آن

قواعد زندگی

بسیاری از مردم چنان زندگی می کنند که گویا در پیکاری مداوم با همه چیز مشغولند در حالی که زندگی را باید به بازی یا بازاری برای داد و ستد تشبیه کرد اگر انسان قوانین و قواعد آن به خوبی فرا گیرد و آن را رعایت نماید میتواند بدون درگیری و جدال در تجارت خانه دنیا سودی سرشار از آن خود کند.

به تعبیر دیگر میتوان دنیا را به مزرعه ای تشبیه نمود که آدمی هر چه در آن بکارد همان را درو خواهد کرد و به سرعت به او باز خواهد گشت. این قانون همان قانون عمل و عکس العمل یا کارما است.

بر اساس قواعد بازی زندگی هر عملی چه خوب چه بد بی درنگ به انسان باز میگردد. به تعبیری :

از مکافات عمل غافل مشو

برای مردم بپسند آنچه برای خود می پسندی؛ به مردم دشنام نده زیرا دشمن تو خواهند شد.

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله

باید توجه داشت همه چیز در رفتار آدمی خلاصه نمی شود بلکه انسان دارای قوه ای ممتاز و بی بدیل به نام خیال و اندیشه است که نقشی اساسی در رقم زدن سرنوشت او ایفا میکند.

ذهن انسان سه بخش دارد:

 • هشیار
 • نیمه هشیار
 • هشیار برتر

و انسان دارای دو بُعد بسیار مهم در روح خویش است:

 • بعد عقل
 • بعد قلب

ذهن هشیار

همان قدرت فکر اوست که در تعامل با پدیده های بیرونی به فعالیت می پردازد و هر چه را به تکرار می بیند و از مجاری حسی دریافت میکند به باور تبدیل می نماید.

امروزه دانشمندان معتقدند افکار ما دارای ارتعاشاتی است که به جهان ارسال می شود؛ ما نام این
قاعده را قانون جهان آینه ها می دانیم.

جهان هستی دارای نظم شگفت انگیز و زندگی انسان نیز دارای قواعد و قوانین دقیقی است. لذا اگر ما تعبیر به بازی زندگی می کنیم از آن روی است که زندگی انسان همچون یک بازی فکری دارای قوانین است و اگر این قواعد را ندانستیم محکوم به شکست هستیم.

همواره بر داشته ها و نعمت ها تمرکز کنید اگر بخشی از سلامتی خود را از دست دادید از این پس بجای تمرکز و اندیشیدن به بیماری به نعمت سلامتی در بقیه اعضای خود فکر کنید.

ذهن نیمه هشیار

همان احساس درونی انسان است که قدرت فهم و استنباط ندارد. بلکه هر چه از ذهن هشیار در قالب افکار تکرار شونده و باور دریافت می کند را تبدیل به احساس می نماید. هر احساسی که در ذهن نیمه هشیار شکل می گیرد به سرعت در بیرون ظاهر خواهد شد.

برخی ذهن نیمه هشیار را غیر شخصی و جمعی می دانند.

این قانون قطعی است که هر چه در ذهن نیمه هشیار انسان نقش ببندد بدون تردید در عالم بیرون ظاهر خواهد شد. ارتعاش ناشی از احساس بالاترین ارتعاشی است که از انسان صادر می شود.

اثر هشیاری برتر در بازی زندگی

یعنی آن طرح الاهی ظرفیت و استعداد خاص و شرایط ویژه ای که خداوند در هر انسان به عنوان تجلی ویژه بی بدلیل از خود به ودیعه نهاده است.

مؤلفه های خوشبختی هر انسانی مختص خود اوست و خداوند هر انسانی را به سوی بهترین ها هدایت می نماید.

لذا شایسته است انسان به مهمترین وظیفه خود که پاکسازی درونی است پایبند و تلاش کند انگاه به پیشامدهای زندگی رضایت دهد.

آن را بپذیرد و با اعتراض و خشم خود را مقابل جریان هشیاری قرارندهد.در اینصورت هر اتفاقی برای او بیفتد برای او خیر است.

اگر با خشم و مقاومت در مقابل جریان هشیاری برتر قرار دهد حتی آنچه برای خود خیر می دانسته جز شر نتیجه ای نخواهد داشت.

مروری چند بر قوانین و قواعد بازی زندگی

در این مقاله بعضی از قوانین و قواعد زندگی را بیان می کنیم و در سایر مقالات نیز به تفصیل درباره هر یک از قوانین سخن گفته ایم که مشتاقان معرفت می توانند به آنجا مراجعه و مطالعه کنند.

قانون توانگری در زندگی

یکی از مهمترین پیامهای خدا به انسان اینست که خداوند روزی رسان است. هر چه در ذهن نیمه هشیار انسان یا همان احساس نقش بندد محقق خواهد شد. توانگری یک احساس است لذا شما باید هماره احساس ثروتمندی کنید تا ثروتمند شوید.

مهمترین عوامل تولید ثروت انفاق و بخشش است. حتی در موقعیت مالی دشوار هم بخشش کنیدو این احساس ثروتمندی را در زمان دشوار زندگی هم داشته باشید.

از همین رو بخل و خست را یکی از پلید ترین ویژگی های اخلاقی دانسته اند.

بدترین انسانها کسانی هستند که با احساس ثروتمندی به دیگران انفاق نمی کنند بلکه به حدی احساس فقر و نداری را در خود تقویت نموده اند که حتی حاضر به تامین رفاه خانواده خود نیستند.

قانون عدم مقاومت

نباید در مقابل شرور مقاومت کرد به عبارتی ذهن خود را با ترس ها و تلاش برای خنثی کردن این ترس ها درگیر نکنید.

برای انسان شری وجود ندارد بلکه شر زاییده پندار آدمی است. خداوند جز خیر برای بندگانش نمی خواهد تنها برای خداوند یکتا در زندگی نقش قایل شوید. قانون عدم مقاومت را اینجا به اختصار بیان کردیم اما تفصیل آن را در مقاله قانون عدم مقاومت منتشر کردیم.

قانون زندگی در لحظه حال

یکی از قوانین بازی زندگی ، شاد زیستن در زمان حال است. زندگی در گذشته ، اندوه و در آینده باعث اضطراب آدمی می شود.

آنان که به خدا یکتا توکل می کنند ذهن خود را در ترس آینده و اندوه گذشته اسیر نمی کنند. هستی و زندگی در زمان حال جریان دارد پس در میان دو نیستی باید هستی را غنیمت شمرد.

قانون عکس العمل

یکی از قوانین زندگی قانون کارما یا عکس العمل است.طبق این قانون هر کار خوبی و بدی انجام دهید به خودتان بر خواهد گشت.

در انسان و اخلاقیات هم صادق است. اگر خودبین باشید یا کمبود اعتماد به نفس یا خود را حقیر بدانید همان نتیجه را برداشت خواهید کرد. شما به همان چیزی خواهید رسید که به آن در فکر و خیال رسیده اید.

قانون سپردن بار

بر اساس قوانین معنویت انسان از هر چه بترسد جهان هستی انرا به عنوان خواسته او دریافت می کند و به سرعت آنرا فراهم میکند. زمین گذاشتن بار سنگین ترس و سپردن امور به خدا و رهایی از اندیشه های منفی.

ترس شکارچی اندوه است و تا زمانی که انسان خود را از این چرخه نرهاند طعم خوشبختی را نخواهد چشید.تنها راه رهایی از این دور باطل قیام خود الهی و متعالی علیه خود طبیعی وغریزی است.خود الهی و متعالی همواره به انسان یاداور می شود که فرمانروا عالم خدا یکتا ست.

براساس قانون هر باری که به دوش می کشید هر روز سنگین تر خواهد شد.

قانون عشق

قانون دیگر بازی زندگی عشق است؛ در درون انسان دو نیروی متناقض وجود دارد که هیچگاه با هم جمع نمی شوند آن دو عشق و ترس هستند.

زدودن ترس ها و خروج از سرزمین ترس و ورود به سرزمین عشق اولین قانون معنویت است.

ترس ناشی از احساس تنهایی و بی پناهی است با تکیه بر خدا و قدرت نامحدود درون خویش بر ترس ها غلبه کند.باید نفرت ها و کدورت ها را از سینه بزداییم زیرا تا نفرت و کینه در دل باشد نورالهی در قلب نخواهد درخشید.

هر انسانی یک مخلوق ویژه است و جهان مخصوص خود را دارد.اگر انسانها را آنگونه هستند بپذیریم و از دیگران عیب جویی نکنیم راه بر کینه بستیم.

بیایید فقط بر اصلاح خود متمرکز شویم و دیگران را از آینه خود ببینیم. هر عیبی در دیگران دیدیم در اصلاح خویش و پاکسازی عیب از درون خود بکوشیم.

قانون شهود یا هدایت

خدا پروردگار و مربّی جهانیان است پس هر لحظه در حال هدایت عالم به سوی بهترین هاست به همین دلیل است که هیچ بی نظمی و نابسمانی در عالم مشاهده نمی گردد.

خداوند شبکه جهانی هدایت را در سرتاسر گیتی گسترانده است و کوچکترین گیاهان و حیوانات را از زیر آن چتر بیرون قرار نداده است؛ حال چطور بعضی انسان ها خداوند را فراموش کرده سپس گمان می کنند که رب العالمین آنان را به حال خود رها کرده است؟!

با این وجود انسان گاهی در زندگی دچار نابسامانی در ابعاد مختلف می گردد. گاهی با بیماری های صعب العلاج و گاهی با اضطراب و افسردگی و گاهی شکست می خورد و گاهی از گرسنگی و فقر می میرد.

انتخاب راهنما در میانه بازی زندگی

انسان میتواند خدا را بعنوان یاور و سرپرست خود انتخاب نماید تا به سوی روشنایی رهنمون گردد یا اینکه شیاطین او را به سوی تاریکی بدبختی گمراه کنند.

این ما هستیم که در میان بازی زندگی ، هادی و سرپرست را انتخاب می کنیم.

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید…

هشیار باشید نشانه ها را ببینید و مسیر هدایت خدا را دنبال کنید. نشانه ها ممکن است در عبارتی از یک کتاب باشد یا یک خبر یا تابلو یا در یک تماس و…

قواعد بازی زندگی بر اساس کتاب اسکاول شین

برای دریافت الهامات و شهود باید بازی ذهن را به خوبی بلد باشید. ذهن تنها جایی است که شیطان حضور دارد و زمزمه و سخن می پردازد.

خدا بوسیله الهامات قلبی و شهود انسان را هدایت می کند. شیطان نیز با استدلال های منطقی سعی در منصرف نمودن انسان دارد. انسان باید یاد بگیرد ایده ها و الهامات قلبی اش را از خطورات شیطانی جدا کند و الهامات قلبی رو دنبال نماید آنگاه کلید گنج سعادت را یافته است.

برگرفته از کتاب سلام خانم اسکاول شین تالیف دکتر سید مصطفی زارعی

مقالات مرتبط

سوالات و نظرات دانشجویان

با انتشار سوال یا نظرخود، شروع کننده بحث باشید

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

 • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
 • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
 • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
 • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
 • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
اطلاع از تخفیف‌ها و جدیدترین‌ها با تایید ارسال پوش از جدیدترین تخفیف‌ها ، مقالات و دوره‌های آموزشی سایت سریعتر از دیگران مطلع شوید. فعلا نه تایید

ارائه و تقدیم کتاب به 3 صورت مقدور است:

کتاب سلام خانم اسکاول شین بر محور چهار اثر نوشته سید مصطفی زارعی