نتایج خودآگاهی

آرشیو نتایج خودآگاهی

برخی از نتایج کارگاه های خودآ  (خودآگاهی توحیدی) را از زبان شرکت کنندگان عزیز می شنوید. هرکسی به فراخور نیاز خود اعم از دریافت آگاهی، آرامش، موفقیت، بهبود روابط، درمان بیماری از طریق خودشفابخشی و… پا به این کارگاه ها گذاشته و از تجربه خویش برای ما می گوید.

اطلاع از تخفیف‌ها و جدیدترین‌ها با تایید ارسال پوش از جدیدترین تخفیف‌ها ، مقالات و دوره‌های آموزشی سایت سریعتر از دیگران مطلع شوید. فعلا نه تایید

ارائه و تقدیم کتاب به 3 صورت مقدور است:

کتاب سلام خانم اسکاول شین بر محور چهار اثر نوشته سید مصطفی زارعی