همسویی انسان با هوشمندی جهان هستی

همسویی انسان با هوشمندی جهان هستی ثبت سفارش در هوش جهان هوشمند

در این عالم هستی که ذره ذره اجزاء آن در یک سیستم منظم و هوشمند و برنامه ریزی شده به هم ارتباط دارند، همسویی انسان با هوشمندی جهان هستی تبدیل به یک رازی نهان شده که هر کس به آن پی بُرد و خودش را در این جریان حرکت و هوش جهان هستی انداخت، به خوشبختی و آرزو و اهداف خود رسید.

پیرامون هوشمندی جهان هستی چه کسی است که اطلاعاتی نداشته باشد و چیزی به گوشش نخورده باشد و یا وقتی صبح ها از خانه بیرون می آید، روزی جدید را نمی بیند که شب گذشته را برای همیشه از صفحه روزگار محو نکرده باشد؟
اما این ها دردی از کسی دوا نمی کند مادامی که انسان ارتباط خودش را با این جهان هوشمند درنیافته و با قوانین و الگوریتم هستی آشنایی و همسویی ندارد!

هوشمندی طبیعت در فرکانس موجودات جهان

ابتدا بگذارید از غیر انسان صحبت کنیم که چگونه با هوشمندی طبیعت همگام شده اند و چه خدماتی در عالم ارائه می دهند و چه خدماتی دریافت می کنند.(1)

به عنوان مثال یک بوته گندم خدماتی از طبیعت و جهان هستی دریافت می کند؛ مثلا نور خورشید ، اکسیژن و خاک و آب می گیرد. سپس در مقابل خدمتی نیز ارائه می کند یعنی تبدیل می شود به دانه گندم و آماده می شود برای پختن یک نان داغ خوشمزه ای که شما نوش جان کنید. یک سوال؛ خدماتی که دریافت می کند را ازچه کسی می گیرد؟

جواب؛ از یک هوشمندی برتر در جهان هستی ؛ خداوند این هوش را در جهان هستی خلق کرده تا خدمات ارائه کند. همه موجودات ، ” ثبت سفارش ” می کنند و خدماتی می گیرند و خدماتی نیز در مقابل ارائه می دهند. با این تفاوت که حرکت موجودات غیر انسان کاملا مشخص است. بصورت غریزی در مسیری هستند که باید باشند و برنامه نویسی شده اند.

مثلا یک زنبور عسل مشخص است که چه خدماتی باید بگیرد یعنی گل هایی که باید در اختیارش باشد و چه خدماتی باید ارائه دهد مثلا گرد افشانی باید انجام دهد، عسل تولید کند و کارهای مخصوص خودش که باید انجام دهد.

هوشمندی جهان هستی درباره انسان

خداوند هر انسانی را که پا به این دنیا می گذارد به عنوان موجودی منحصر به فرد خلق می کند که از ابتدای آفرینش تا پایان دنیا نظیر ندارد.

به عبارت دیگر خداوند یکتا قدرت خویش در عظمت انسان را ، نه در آفرینش نوع بشر بلکه در آفرینش تک تک انسان ها و سلول به سلول به نمایش گذاشته و امروزه مقداری از این عجایب کشف شده از جمله

 • یکتایی و منحصر به فرد بودن اثر انگشت انسان
 • چهره هر فرد
 • DNA
 • قرنیه چشم

همه این ها نشانه ها و معجزات خداوند برای توجه دادن ما به خالق و عظمت اوست تا به خودآییم و در مسیر خوشبختی قرار گیریم.

از این ها مهمتر این که آن خدایی که جسم انسان را به عنوان یک بُعد موقت و زمان دار و فانی ، اینگونه زیبا و معجزه وار آفریده، آیا ممکن است در بُعد روحی و اندیشه که بُعد متعالی و متمایز انسان از دیگر موجودات است، شاهکار نکرده و متمایز نیافریده باشد؟!

لزوم همسویی انسان با هوش جهان هستی

همانطور که در حیوان و گیاهان و سایر موجودات گفتیم، در مورد انسان نیز برنامه این است که باید خدماتی از هوش جهان هستی بگیرد و خدماتی ارائه دهد. البته در سطحی بسیار فراتر از سایر موجودات که حتما توضیح خواهیم داد.(2) ما از این به بَعد، این فرآیند را ” ثبت سفارش ” می نامیم.

ما انسان ها نیز به سرویس هوشمندی جهان هستی ” ثبت سفارش ” می کنیم و دریافتی هایی داریم. اما از آنجا که جهان هستی و طبیعت بسیار بزرگ و هوشمند است و بسیاری از سفارش ها در کنترل ما نیست، باید یاد بگیریم که چگونه با آن سیستم بزرگ همسو شویم و به مراد و هدف خود برسیم.

اگر در یافتن رسالت خود در زندگی و ثبت سفارش از جهان هستی دچار مشکل هستید و در زندگی ، شغل و حرفه ، روابط اجتماعی و مسائل روزمره خودتان دچار تردید و ابهام هستید، پس مقاله را حتما تا انتها بخوانید چون قرار است سه روش حیاتی برای ثبت سفارش به شما معرفی کنیم.

روش ثبت سفارش در سرویس هوشمندی جهان

سه روش برای ثبت سفارش توسط انسان بر روی هوش جهان هستی ارائه می دهیم تا زمینه و شرایط و موقعیت هایی که برای رسیدن به اهدافمان نیاز داریم را برایمان فراهم کند.

افکار انسان ؛ سیستم اتوماتیک

از کلمه ” اتوماتیک ” متوجه خواهید شد که بخش عمده سفارش های انسان به وسیله تفکر او به سادگی انجام می شود.

یعنی افکار توست که مشخص می کند، هوشمندی جهان هستی چه چیزهای را برایت فراهم کند.

این اهمیت فکر و قدرت اندیشه توست؛ توان فکری تو یک نیروی خارق العاده است. چیزهایی که در طول روز به آن فکر می کنی دقیقا سفارش هایی است که روی سرویس هوشمند هستی ثبت می کنی.

بنابراین افکار تو به سرعت به واقعیت های زندگی تو تبدیل می شود؛ چه بخواهی و چه نخواهی؛ بپذیری یا نپذیری! این قانون کار می کند و این هوش جهان هستی همواره از تو سفارش می گیرد و سفارش تو را در قالب پدیده ها و شرایط عینی زندگی تحویلت می دهد.

 • اگر نپذیری، از این قدرت فکر که خداوند به تو عنایت کرده است، بد استفاده می کنی
 • اگر بپذیری، از این قدرت خوب استفاده می کنی و الا همه این آدم ها از این قدرت استفاده می کنند و همه ما همواره با افکارمان درحال ثبت سفارش هستیم.

ما باید افکارمان را تمیز کنیم و اندیشه مثبت داشته باشیم تا ثبت سفارش ما، یک ثبت سفارش قوی باشد.

ولی افکاری که در آن یأس و نا امیدی ، ترس ، اندوه و کینه باشد، طبیعی است که ” کثیفی ” سفارش می دهد، هرچه دریافت کنیم شرایط بد و نامطلوب است؛

زیرا سفارش انسان همسویی با سرویس جهان ندارد و این هوشمندی مانند گارسون سفارش ما را فراهم می کند و تحویل می دهد.

احساسات دومین راه ثبت سفارش

بسیار مراقب احساسات خود باشید. افکار ما اگر بگذاریم در درون ما لانه کنند به سرعت تبدیل به احساس می شوند و احساسات فوق العاده سفارش قدرتمند تری را ثبت می کند.
همچنین رفتارهای ما هر کدام یک سفارشی ثبت می کنند.

در کارگاه تخصصی خودآگاهی توحیدی این مبحث به شکل دقیق تری باز می شود، ولی خودت می توانی بفهمی که هرکدام از رفتار های تو، چه پیام و سفارشی را روی هوش جهان هستی ثبت می کند.

نمونه ثبت سفارش بر هوشمندی جهان هستی

در مقاله ” قانون انتظار و تدارک ” نیز ما توضیح داده ایم:

 • بخل و این که حاضر نیستی به دیگران کمک کنی؛ ارسال پیام ” فقر ” است و این سفارش ثبت می شود و مدام برای تو شرایطی فراهم می شود که هر روز فقیر ترمی شوی.
 • سخاوت ؛ انسان سخاوتمند همیشه موقعیت های خوب و ثروت ساز به سراغش می آید و همچنین انسان های قوی بر سر راهش قرار می گیرند تا به او برای ثروتمند شدن کمک کنند.
 • انفاق کردن ؛ زمانی که انفاق می کنی، پیام پنهان در انفاق، ” دارایی و ثروتمندی ” است. ” دارم و کمک می کنم ” این پیام ارسال می شود و جهان برای تو ثبت سفارش می کند. و در نتیجه موقعیت هایی برای تو فراهم می شود که برای تو دارایی بیاورد، چون سفارشت دارایی و ثروتمندی بود.
 • تمارض ؛ در روایتی از پیامبر خدا صلی الله علیه وآله داریم: من تَمَارَضَ مَرضَ یعنی هرکس تظاهر به مریضی کند، مریض شود.
 • تظاهر به فقر ؛ مَن تَفاقرَ إفتَقَرَ یعنی هرکسی تظاهر به فقر و نداری کند، نَدار خواهد شد.

 پس تک تک رفتارهای ما نیز ثبت سفارش می کنند.

سومین راه ؛ کلام انسان و تاثیرش

تک تک جملاتی که ما در طول روز به زبان می آوریم نه تنها ثبت سفارش است بلکه ، سفارش مارا به صورت معجزه آسا و متمرکز ثبت می کند و هوشمندی حاکم بر جهان آن را فراهم خواهد کرد.

در کتاب ” سلام خانم اسکاول شین “نوشته دکتر سید مصطفی زارعی که یک کتاب حدود 400 صفحه ای و فوق العاده اثرگذار است، چیزی حدود 150 صفحه در مورد ” قدرت کلام ” توضیح داده شده که چطور از ابزار معجزه آسای سخن ، برای خلق خواسته هایت و آفرینش شرایط بهتر در زندگی ات استفاده کنی.

چرا کلام این قدر نیرومند است و قدرت خلق دارد؟ به طوری که در تمام مکاتب معنوی دنیا هرکس، در خصوص قوانین معنویت و متافیزیک تحقیق کرده متوجه قدرت معجزه آسای کلام شده است. در تمام آن ها به همسویی انسان با قوانین عالم توصیه شده است.

سخن مثل ذره بینی است که قدرت اندیشه شما را متمرکز می کند، انرژی فکر شما بسیار خارق العاده است و به صورت معجزه آسایی در هوشمندی جهان ثبت سفارش می کند، اما چون افکار شما بسیار پراکنده است این انرژی فکر هدر می رود.

اما وقتی که آن را با سخن و کلام روی موضوعی خاص متمرکز می کنید و درموردش صحبت می کنید، این انرژی متمرکز می شود و قدرت پیدا می کند و همسویی انسان با مخلوقات خداوند شکل می گیرد.

شما برگه را بیاندازید کنار آفتاب سراسر گرم تابستان؛ آتش نمی گیرد ولی اگر یک ذره بین بگیرید و یک دقیقه انرژی خورشید را در هوای گرم تابستان متمرکز کنید روی همان برگه کاغذ آتش می گیرد. این همان انرژی بود ولی متمرکز شد و قدرت پیدا کرد.

انرژی افکار و احساسات و کلام انسان

انرژی فکر ما خیلی قدرتمند است و می تواند روی هوشمندی جهان هستی ثبت سفارش کند اما چون پراکنده است و از صبح تا شب حدود 60 تا 70 هزار فکر به ذهن ما خطور می کند! این انرژی هدر می رود.

اما اگر با ابزار و ذره بین ” سخن ” این انرژی فکر را متمرکز کنیم، آن وقت قدرت پیدا کرده و سفارش ما به سرعت توسط هوشمندی جهان هستی، ثبت شده وتبدیل به واقعیت می شود و در زندگی ما پدیدار می شود چراکه همسویی و هم جهتی بین انسان و عالم شکل می گیرد.

لذا بسیار مهم است که در طول روز، درباره چیزهایی که دوست ندارید اتفاق بیفتد، صحبت نکنید و کلام خود را پاکیزه نگاه دارید.

پانوشت

1) این قانون جهان است که هر موجودی خدماتی می گیرد و در قبالش چیزی باید ارائه دهد که وقتی در مورد غیر انسان حرف میزنیم، می دانیم که بصورت غریزی و از پیش تعیین شده انجام می گیرد.

2) از وجوه تمایز انسان و سایرین ، قدرت اختیار و انتخاب است. انسان خودش تصمیم می گیرد چه چیزی بخواهد و ثبت سفارش کند.

مقالات مرتبط

سوالات و نظرات دانشجویان

انتشار یافته: 2
 1. اعظم کسائیان 10 ماه قبل

  سلام وعرض ادب خدمت آقای دکتر زارعی عزیز.
  من در دوره خود آگاهی توحیدی شرکت کردم و واقعا خدا رو شکر می کنم خداوند آقای دکتر رو در مسیر زندگیم قرار دادند و واقعا دوره ای یه این بینظیری وعالیه من ندیدم وبه نظرم برای هر انسانی چه مسلمان چه غیر مسلمان از نان شب واجبتره و واقعا غذای روح است و انسان به آرامش درونی .سلامتی.ثروت وشادابی درونی میرسه و واقعا هزینه ای که در قبال این دوره می پردازیم بسیار ناچیز و مطالب وآگاهی های معنوی که بدست می آرین بسیار ارزشمند و تحول آفرین است و واقعا از خدا براتون خیر دنیا وآخرت رو طلب می کنم.

  1. امیرحسین نصیرالدینی 10 ماه قبل

   با سلام و درود و سپاس بخاطر نظر صمیمانه شما؛
   ضمن اینکه به نکته خوبی اشاره فرمودید که اکثر مردم از آن غافل هستند و آن اهمیت به نیاز های روح و روان انسانی ماست. از این رهگذر و با خودآگاهی که ما میرسیم، مسیر تعالی و موفقیت گشوده می شود.
   با آرزوی موفقیت و سلامتی برای شما

دیدگاهتان را بنویسید

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

 • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
 • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
 • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
 • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
 • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
اطلاع از تخفیف‌ها و جدیدترین‌ها با تایید ارسال پوش از جدیدترین تخفیف‌ها ، مقالات و دوره‌های آموزشی سایت سریعتر از دیگران مطلع شوید. فعلا نه تایید