شناخت حافظه و هوش سلولی و دنیای داخل سلول

وش سلولی و هوش سلولی بیماری ژنتیک

انسان از 4تریلیون سلول زنده فعال با هوش سلولی شگفت انگیز تشکیل شده که می توانند رشد و تغییر کنند، تقسیم شوند، به یکدیگر پیام ارسال کنند. سلامتی و بیماری، زندگی و مرگ، شادمانی و غم، نشاط و افسردگی انسان همگی از طریق هوش سلولی و بر اساس حافظه سلولی مدیریت می شود؛ این دستاورد جدید دانش بیولوژی و اپی ژنتیک است.

پزشکی نوین در حال حاضر به خوبی از مکانیسم هوش سلولی آگاهی نیست و به همین دلیل در تشخیص علت و درمان بیماری هایی مانند اختلال ژنتیک و خودایمنی با چالش هایی مواجه است. اما حکیمان و طبیبان باستان از دیرباز به اهمیت هوش سلولی و مکانیسم دقیق آن توجه ویژه داشتند.

هر “cellule” از بدن انسان دارای مغز و حافظه سلولی است. آن ها از افکار مثبت و منفی انسان تاثیر می پذیرند؛ زمانی که ما شادمانیم آن ها نیز شاداب هستند و هنگامی که روان ما از استرس و اندوه مداوم رنج می برد، آن ها نیز دچار اختلال و آسیب می شوند.

داخل سلول چه خبر است؟

شما قبلاً با ساختار سلول بدن انسان و جانوران در کتاب درسی زیست شناسی آشنا شده اید، که کوچکترین واحد حیاتی بدن است و درون آن پروتئین و چیزهای دیگر است. انواع مختلفی از سلول وجود دارد اما همه آن ها ساختار واحدی دارند.

 • هسته: هر سلول یک هسته دارد که نقش حکمرانی و فرماندهی دارد
 • غشاء سلول: لایه خارجی نازکی است که نقش حفاظتی دارد.
 • سیتوپلاسم: مایع حاوی مجموعه منظمی از ساختار های سلولی با خاصیت های ویژه است.
 • لیزوزوم
 • دستگاه گلژی
 • شبکه آندوپلاسمی صاف و خشن

برای سالیان زیاد، دانشمندان فکر می کردند که “هسته”، فرمانده کل و رئیس هر سلول است و در نتیجه اگر او خوب کار نکند، بدن ما بیمار می شود و اگر او اصلاح و درمان شود، مریضی ما برطرف می شود. اما امروزه مشاهدات زیست شناسان نشان می دهد که محیط و سیگنال هایی که از بیرون غشاء سلول داخل می شوند در روند کار هسته و تمام ارگان ها تاثیر قابل توجهی دارند؛ پس رئیس و فرمانده سلول های بدن انسان کیست؟!

مکانیسم مغز سلول و هوش سلولی یاخته

رئیس و فرمانده بدن شما کیست؟

ما فعلا می دانیم که هسته سلول یا هوش سلولی وظیفه مدیریت ارگان ها و اندام های هر یاخته را بر عهده دارد. اما اگر بدانیم رئیس این چند تریلیون سلول کیست، کارمان در شناخت ریشه بیماری و همچنین پیشگیری و درمان آن عالی خواهد بود.

پاسخ ساده اما عمیق سوال شما این است که احساسات و افکار و باور های انسان در حافظه سلولی جمع می شود و در هر لحظه به وسیله هوش سلولی یک یا چند سیگنال به اندامک ها ارسال می کنند. در واقع رئیس و فرمانده کل بدن شما همان باور و احساسات شماست و مریضی یا شفای آن نیز در دستان خود شماست.

ذخیره اطلاعات بدن در حافظه سلولی

اثری که از افکار، خاطرات و احساسات بر یاخته های بدن نهادینه می شود و مکانیسم رشد، تکثیر، تمایز، بیماری، بازیابی سلامت و مرگ سلول را بکار می اندازد، حافظه سلولی نام دارد.

حافظه سلولی می تواند بر روی DNA قرار گیرد و ویژگی های هر سلول را به نسل بعدی آن منتقل کند.

ارتباط هوش سلولی با بیماری اعصاب و بدن

به روند و ارتباطی که از فرمان یا سیگنال افکار و احساسات تا دبیرخانه مغز تا بروز بیماری وجود دارد خوب دقت کنید.

 1. اندامک ها و ارگان ها بر اساس سیگنال های دریافتی عمل می کنند
 2. سیگنال ها را نورون ها مثل پستچی می گیرند و تحویل می دهند و دخالتی درونش ندارند
 3. سیگنال ها از مغز گرفته می شود اما مغز فرمانده نیست بلکه فقط دبیرخانه بایگانی اطلاعات است
 4. افکار و احساسات و باورها تبدیل می شوند به حافظه سلولی سپس هوش سلولی و مغز را کنترل و مدیریت می کنند.

فیزیک کوانتومی امروزه ثابت می کند که افکار و احساسات و باورهای انسان انرژی دارند و به مغز و یک یک سلول ها دائما سیگنال می فرستند؛ ما این فرآیند را هوش سلولی نامیدیم.

اصلا گمان نکنید که مغز انسان، دارد فرماندهی کامل می کند و پیام و سیگنال می فرستد؛ [حتما باید تا اینجای مقاله متوجه شده باشید که رئیس کیست؟!!] مغز فقط به منزله ” دبیرخانه “است و پیام ها در آنجا بایگانی و از آنجا به سایر اندام ها ارسال می گردد و اصل پیام ها در یک ساحت متافیزیک و غیر مادی به شکل فکر و احساس تولید می شود.

افکار —> حافظه سلولی —> مغز [ دبیرخانه ] —> نورون ها —> هوش سلولی —> تمام اندام بدن

حالا همه چیز به آن پیام هایی برمیگردد که از مغز و افکار و احساسات نشأت می گیرد؛ می خواهد پیام ها مثبت باشد یا منفی؛ همگی در بدن اعمال می شود.

 • اگر سیگنال فکر و احساس انسان بد باشد… هوش سلولی اختلال و بیماری می آفریند
 • اگر سیگنال فکر و احساس انسان سالم باشد… طبعاً سلامتی می آورد و یا زمینه شفا حاصل می شود

تاثیر افکار و حافظه سلولی بر بیماری اعصاب و بدن

هنگامی که حافظه سلولی شامل افکار و احساسات بیماری باشد، همین پیام توسط مغز با سرعتی مافوق تصور به هوش سلولی مخابره می شود و آن نیز همان پیام نا سالم را بدون کم و کاست به زیر مجموعه خود ابلاغ می کند.

اجزاء سلول نیز بر اساس همان پیام خطایی که دریافت کرده اند، عمل می کنند و بدن دچار اختلال کارکردی می شود؛ آنگاه ما نتیجه این فرآیند اعصاب را در بدن میبینیم و بدان نام ” بیماری جسمی ” می گذاریم.

بروز بیماری بخاطر پیام های نادرست مغز

بیماری چیست؟ بیماری یعنی همین که مجموعه سلول های یک ناحیه از بدن انسان ، کارکرد خود را به خوبی انجام نمی دهد و سبب ایجاد عارضه ای در همان ناحیه شده است. اما منشأ بیماری چیزی نیست جز همان پیام نادرست که از هوش سلول و از مغز و افکار و احساسات دریافت نموده است.

این مکانیسم و فرآیند شکل گیری بیماری هایی است که منشا فکری و عصبی دارد. پس با پاکسازی افکار و داشتن احساسات سالم هم میتوان بیماری ها را از همین مسیر به شفا و درمان منتهی کرد و هم اینکه خیلی سریعتر سلامتی را به بدن ارمغان آورد.

بیماری های حاصل از اختلال افکار و احساسات منفی

افکار و احساسات منفی هرکدام با بخشی از اعضای بدن ارتباط دارند و آن را مورد هجوم قرار می دهند.

استرسخشمکینه و اندوه
بیماری خودایمنیبیماری قلبیبیماری قلبی
بیماری کلیویسرطان هادیسک کمر
پارکینسونقند خونمیگرن
ام اس
آسم
بیماری های ناشی از حافظه سلولی شامل احساسات منفی

نمونه بیماری ناشی از افکار منفی در هوش سلولی

احساس گناه مستمر و عذاب وجدان، یکی از افکار منفی است که حافظه و هوش سلولی را درگیر می کند و سبب بیماری می شود.

شما نباید به هیچ وجه بار گناه را با خود حمل کنید. راهکار این است که به محض اینکه مرتکب خطایی شدید و احساس پشیمانی قلبی نمودید، بلافاصله با زبان از خداوند طلب بخشش کنید و تصمیم بگیرید که دیگر آن کار را انجام ندهید. در این صورت در همان لحظه توسط خداوند بخشیده شدید؛ اما گاهی این انسان است که خود را نمی بخشد!

نقش سلول ها و هوش سلولی در بدن

سلول ها و آن مکانیسم دقیقی که از هوش سلولی و مغز سلول بیان کردیم کارگرانی هستند که توسط خداوند مهربان در اختیار شما قرار داده شده اند تا بی وقفه ، بی منت و شبانه روزی کار کنند تا شما ادامه حیات دهید.

پس با شلاق افکار منفی به این کارگران بی دفاع و معصوم حمله نکنید و با آنان با مهربانی بیشتری رفتار کنید تا بتوانند کار خود را به خوبی انجام دهند و تنی سالم و نیرومند برای شما بسازند.

اطلاعات DNA و ژنتیک و هوش سلولی

برای درمان بیماری ها از طریق ” تغییر افکار و هوش سلولی “جا دارد از مکانیسم DNA غافل نباشیم. خداوند مهربان در هسته سلول، سازه ای به نام دی.ان.ای قرار داده است. این سازه حاوی دو نوع اطلاعات است:

 • یکی اطلاعات بیماری که از نسل های گذشته بر روی ژن ها منتقل شده و در برخی افراد فعال می شود.
 • دوم حافظه سلولی مثلا اطلاعات سلامتی کل سیستم بدن ما

بر این اساس است که در علم ” شبیه سازی ” با فراهم نمودن شرایط مناسب آزمایشگاهی از یک سلول، یک موجود زنده کامل پدید می آید.

حالا جا دارد سوال کنید که چرا هوش سلولی با اختیار داشتن اطلاعات کامل حافظه سلولی، فقط سراغ اطلاعات سالم DNA نمی رود؟

پاسخ ساده است چون دی.ان.ای به عنوان یک سخت افزار که حاوی اطلاعات بسیار گسترده است، دارای رمز عبور است و افکار و احساسات منفی، دسترسی هوش سلولی به اطلاعات سلامتی DNA را قطع می کند.

درمان از طریق اطلاعات سالم DNA و هوش سلولی مغز

به محض اینکه فرد بیمار شروع به زدودن افکار منفی و پاکسازی احساسات بد خود می نماید، دسترسی هوش سلولی به اطلاعات سلامتی DNA  باز شده و به سرعت شروع به بازسازی خود بر اساس اطلاعات صحیح می کند. DNA یک فایل حفاظت شده است که هوش سلولی را میتوان رمز عبور آن دانست.

لذا در شیوه درمان از طریق هوش سلولی ، بیماری غیر قابل درمانی وجود ندارد زیرا اطلاعات موجود DNA بسیار جامع و کامل است. این همان مکانیسم شفا در بدن انسان است که می تواند بیماری را از ریشه بخشکاند.

همانطور که گفته شد مکانیسم هوش سلولی را باید از طریق پاکسازی افکار منفی جهت دهی به سمت سلامتی و آرامش کرد.

بیماری های ژنتیک

درمورد بیماری های ژنتیک باید گفت، این بیماری ها در ژن اکثر افراد در دون DNA آنها وجود دارد اما دسترسی به این بیماری ها یا به عبارتی روشن شدن ژن های بیماری ، نیاز به میزان مشخصی از یک فکر یا احساس منفی دارد که به عنوان رمز عبور محسوب می شود.

به محض اینکه آن میزان از احساس یا فکر منفی در فرد بروز کند، ژن های بیماری روشن و آن بیماری در بدن بروز می نماید.

شعور هر سلول یا یاخته

وقتی صحبت از هوش سلولی می کنیم این سوال برای برخی ممکن است مطرح شود که شما از چه هوشی حرف می زنید؟ مگر سلول جامد و بی روح نیست؟ آیا هر یاخته در بدن ما درک و شعور دارد؟ پاسخ ساده است اما نیاز دارد کمی توجه بیشتری داشته باشید.

در طب نوین به این باور رسیده اند که در هر یاخته، هوش و شعور و درکی مخصوص و متناسب به خود وجود دارد؛ از آن تعبیر به ” نظریه شعور سلول ” کرده اند.

نه تنها در انسان بلکه در گیاهان نیز در هر یک از میلیارد یاخته های تشکیل دهنده آنان، درک و شعور سلول وجود دارد. این جمله منسوب به ادیسون است که گفته: هر یاخته می اندیشد.

بنابراین می توان از این حیات و روح هر یاخته و هوش سلولی نهایت استفاده را بُرد و از آن در درمان بیماری ها استفاده کرد. این موضوع را ما در مقاله ” تاثیر قدرت تخیل بر بدن ” بررسی نموده ایم.

قضیه شعور سلولی گرچه پس از عهد رنسانس در اروپا درصدد ایده پردازی بود اما بنظر می رسد که در متون اسلامی و کتاب قرآن به آن اشاره شده است.

تُسَبِّحُ له السماواتُ و الارضُ و مَن فیهِنَّ و إن مِن شیئٍ الّا یُسبّحُ بِحمده و لکن لا تَفقَهون تَسبیحَهُم إنَّه کانَ حلیماً غفوراً

آسمان هاى هفتگانه و زمين و هر كس كه در آن هاست او را تسبيح مى‌گويند و هيچ چيز نيست مگر اينكه در حال ستايش ، تسبيح او مى‌گويد، ولى شما تسبيح آن ها را درنمى‌يابيد. به راستى كه او همواره بردبارِ آمرزنده است.

سوره أسراء آیه 44

مقالات مرتبط

سوالات و نظرات دانشجویان

با انتشار سوال یا نظرخود، شروع کننده بحث باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

 • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
 • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
 • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
 • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
 • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
اطلاع از تخفیف‌ها و جدیدترین‌ها با تایید ارسال پوش از جدیدترین تخفیف‌ها ، مقالات و دوره‌های آموزشی سایت سریعتر از دیگران مطلع شوید. فعلا نه تایید