شکل گیری باور قلبی انسان از کجاست؟

باور های قلبی

موضوعات زیادی هستد که شما از کودکی به آن ها باور قلبی یا ذهنی دارید و این اعتقاد محکم شماست که تصمیم های مهم و اهداف و برنامه ها را بر آن اساس پایه ریزی می کند. اما چگونگی شکل گیری باور ها چیست و چطور از آن بهره ببریم؟

چگونگی شکل گیری باور ها را بدانید

ما همیشه به دنبال باور ها و اعتقاد قلبی خود هستیم و چون از صمیم قلب خود معتقد بدان هستیم، پس برای بررسی و اثبات درستی آن نیازی به تحقیق و دلیل نمی بینیم. شنیده اید که می گویند: ” هر چیز که در جستن آنی ، آنی ” دقیقا مصداق باور های ماست.

شما در زندگی چیزی را به دست می آورید که به دنبال همان هستید. آن موضوع را در ذهن و زندگی تکرار می کنید تا به اعتقاد و باور قلبی تبدیل می شود و سپس شکل گیری باور ها بصورت ناخودآگاه صورت می پذیرد.

باور فرضیه ای است که توسط ذهن درست تلقی می شود و فرد برای اثبات آنها به شواهد و رفتارهای مربوط متوسل می شود. بسیاری از تصمیم گیری ها و رفتار های ما ، نشأت گرفته از همین ها هستند. اغلب باور های مذهبی و جهان بینی فرد در سنین کودکی و در زمان شکل گیری هویت فردی رخ می دهد.

باورهای قلبی انواع مختلف دارند

 • باورهای دینی
 • باورهایی در رابطه با احساس لیاقت
 • باورهای مالی

انسان بعد از اینکه وارد مدل و مدار خود آگاهی می شود، شیطان سعی در منحرف کردن او می کند. با ایجاد تردید در باورهای مثبت و بزرگ کردن باورهای منفی .

باورهای ما چگونه شکل گرفته اند موفقیت و باور قلبی

پنج گام به سوى یک باور ذهنى مثبت از خود

برای شکل گیری یک باور جدید تلاش کنید و در این راه 5 گام رقم زننده بردارید:

 1. حذف: هروقت دچار افکار منفى شدید، بلند بگویید حذف یا باطل !
 2. جایگزینى: سپس باور مثبتى را به عنوان جایگزین آن برگزینید.
 3. تأکید: حالا نوبت تقویت باور جدید است، مثلاً آن را روى کارت هایى نوشته و در محل دید قرار دهید.
 4. تجسّم: تصویرى خلاق از خود، در حالى که سرشار از عقیده جدید هستید بسازید و تا شش هفته هر روز این برنامه را اجرا کنید.
 5. ممارست: آنقدر ممارست به خرج دهید تا این تغییرات ماندگار شود

انسان با فکر ، احساس و سخن خود فرکانس هایی به جهان هستی ارسال می کند و خداوند ، جهان هستی را به گونه ای ساخته که هر فرکانسی ارسال کنید از همان دست تجربه را بیشتر و بیشتر برای شما فراهم می کند.

کلام ناشی از احساس درونی یکی از قدرتمند ترین فرکانس هایی است که انسان به عالم ارسال می کند لذا بسیار باید مراقب گفتار و کلام خود باشیم ، سخن گفتن از نعمت ها، نعمت جلب می کند و سخن گفتن از نداشته ها، نداری و کمبود ، سخن از سلامتی ، سلامتی می آورد و سخن از بیماری ، بیماری

قرآن می فرماید: و قل لعبادی یقولوا التی هی أحسن
به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین باشد

سوره اسراء آیه 53

از میان چند جمله که همه خوبند ، بهترین را انتخاب کنید زیرا شما با کلام خود به صورت مستمر در حال ساختن زندگی خود هستید.
گام به گام حرکت کنید؛ زیبا بیندیشید و زیبا سخن بگویید و معجزه این قوانین را در زندگی خود تجربه کنید.

نحوه شکل گیری باور قلبی

عقایدی که توسط خانواده در ما نهادینه می شود اگر در کودکی بصورت یک باور در بیاید تا پایان بزرگسالی نیز در انسان خواهد ماند. باور های کودکی بصورت خودآگاه یا نا خودآگاه در انسان شکل می گیرد که بسیار قوی است و برای تغییر آن در بزرگسالی وقت زیادی می برد.

از همان لحظه ای که انسان قدم به این دنیا می‌گذارد، شروع به یاد گرفتن می‌کند. یاد می گیرد شجاع باشد، یاد می گیرد بترسد و بسیاری از افکار دیگر از کودکی در انسان تبدیل به باور می شود.

انسان در کودکی شجاع است و هر کاری را بدون ترس انجام می دهد و برای یادگیری بهتر هر چیزی را آزمایش و تجربه می کند و ممکن است از روی ناآگاهی کارهای خطرناکی را انجام دهد. پدر و مادر به او یاد می دهند که خیلی از کارها را انجام ندهد و به نوعی این فکر ها را که چه چیزی خطرناک است، در کودک رشد می دهند.

کودکی که در خانواده ای مثبت اندیش و با باور صحیح باشد و از همان کودکی خانواده سعی در ارتقا فکری و روحی کودک کرده باشند، در بزرگسالی نیز افکار مثبت در او نهادینه می شود.

نقش معلمان در شکل گیری باور قلبی

بعد از خانواده ، معلمان نیز نقش مهمی در شکل گیری باور ها و مثبت اندیشی انسان دارند؛ معلمی که سعی در تحقیر دانش آموز داشته و با کلمات تضعیف کننده مثلا ” تو نفهمی و بیسوادی ” باعث شکل گیری شخصیت منفی در این کودک می شوند و این ناتوانی ساختگی در او رشد می کند و موجب عدم موفقیت کودک در آینده خواهد شد.

به معلمان توصیه می شود از جملات تضعیف کننده پرهیز و به جای آن از جملات انگیزشی استفاده کنند تا باورهای انرژی بخش در دانش آموزان شکل بگیرد.

اگر شما دو یا سه بار دعوت شدید برای سخنرانی و سخنرانی ضعیفی انجام دهید کم کم به این عقیده می رسید که سخنران خوبی نیستید اما برعکس اگر چند سخنرانی خوب داشته باشید به این نتیجه می رسید که سخنران خوبی هستید و باعث افزایش اعتماد به نفس شما می شود و در آینده سخنرانی های خوبی خواهید داشت.

باورها در ما ناخودآگاه است. باور اینکه شما نمی توانید و آدم ضعیفی هستید، بر این اساس همیشه سعی می کنید کاری کنید که باور ضعیف بودن را اثبات کنید.

شکل گیری باور قلبی در زندگی انسان

در زندگی به هر آنچه ایمان داشته باشیم به همان سمت خواهیم رفت.
قانون ذهن ، قانون باور هاست و باور همان اندیشه و افکار ماست که در ذهن به صورت یک اصل مهم تبدیل شده است.

اثرات باور های مثبت بر زندگی افراد

 • باور های ذهنی مثبت سبب افزایش تمرکز ما در زندگی می شوند.
 • کمک می کنند تا به اهداف خود برسیم .
 • باعث افزایش اعتقاد قلبی و انرژی مضاعف می شوند.
 • موجب افزایش ریسک پذیری و خطر پذیری و استقبال از فرصت های جدید تر می شوند.
 • موجب افزایش اندیشه های سازنده و خوب می شوند و موجب پیشرفت و موفقیت در زندگی می گردند.
 • شکل گیری باور مثبت سبب می شوند در شرایط دشوار زندگی خود ، مشکلات را ساده تر و خلاقانه تر حل کنیم.

تاثیرات باور های منفی بر زندگی افراد

 • موجب کاهش خلاقیت افراد در برخورد با مسائل می شوند.
 • قدرت ریسک پذیری افراد را به شدت پایین می آورند.
 • موجب محدودیت اندیشه های نو و خلاقانه می شوند؛ باورهای منفی قدرت ریسک پذیری افراد را کاهش می دهد
 • قدرت پذیرایی از فرصت های جدید را کاهش می دهد.

ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه ما مثل آینه ای است که تمام افکار و اندیشه های محکم و تثبیت شده در ذهن را نمایان می کند.

در زندگی و تمام جهان کائنات همه ما انسان ها و موجودات به هر آنچه که باور داشته باشیم، به همان سو دنباله رو و رهسپار می شویم. شکل گیری قانون ذهنی ما انسان ها توسط باور ها انجام می شود.

ذهن ناخودآگاه همه تفکر‌ ها را دریافت می‌کند و به سرعت قبول می کند، یعنی به نوعی زودباور است. توان این را ندارد که خوب را از بد و یا واقعی را از تخیلی جدا کند. ذهن ناخودآگاه بدون قدرت در برابر ارزیابی ، تمام موارد را پذیرا است؛ بر همین اساس آن باورهایی که دارای تکرار بیشتر هستند و با احساسات تقویت می‌شوند با گذشت زمان به باورهای غلط در ناخودآگاه تبدیل شده و سرنوشت ما را ایجاد می‌کنند.

ناخودآگاه دارای چنان قدرتی است که هر چیز تثبیت شده در خود را در جهان تبدیل به واقعیت می‌کند. این موضوع به صورت علمی ثابت شده است بنابراین با توجه به این اثبات می‌توان به تاثیر قانون جذب در زندگی پی برد.

باورها همان اندیشه هایی است که در ذهن ما بصورت یک اصل مهم و پایدار تبدیل شده اند.

کنترل ضمیر ناخودآگاه

جمله زیبایی از ویلیام جیمز است که می‌گوید :

“یکی از بزرگترین اکتشافات در نسل من این است که هر انسانی می‌تواند با تغییر طرز تفکر ، زندگی خود را نیز تغییر دهد”.

ویلیام جیمز

شکل گیری باور های انسان ها دو گونه است و قابل اختیار و انتخاب است:
خود بگویید؛ دوست دارید ذهنتان همانند اربابی بی رحم باشد یا نه یک خدمتکار عالی ؟
ذهن خودآگاه هر کسی می‌تواند کاملا خودکار کنترل شود و یا نه توسط خود فرد. اما کدام یک بهتر است؟
هیچ می‌دانستید که در طول روز بالغ بر هزاران فکر چه به صورت غلط و یا درست از ذهن ما می گذرد؟

ذهن شما در صورت کنترل نشدن به صورت خودکار تحت تاثیر هر تفکری که از محیط می‌گیرد قرار خواهد گرفت. این هزار تفکری که روزانه از ذهن می گذرد، بیشتر منفی بوده و وارد ذهن ناخودآگاه می‌شود.

اگر بتوانیم خود کنترل ذهن را در دست داشته باشیم و افکار دریافتی را با عقل و منطق انتخاب نماییم و تنها موارد مثبت را پذیرفته و در ذهن ناخودآگاه ذخیره کنیم، با تکرار و تلقین ثبت شده و باعث بهبود زندگی و موفقیت در امور زندگی می شود.

نقش باور قلبی در موفقیت

موفقیت چیست؟ چگونه می شود موفق شد؟ و تعداد زیادی از این قبیل سوالات ممکن است برای شما پیش بیاید. موفقیت در زندگی ، همان چیزی است که شما آن را تعریف می کنید.

موفق بودن فقط ثروتمند بودن یا پیروز شدن نمی باشد، بلکه می‌تواند مربوط به تحقق شخصی نیز باشد. ممکن است برای شما موفقیت در یک برنامه کاری منعطف ، سفر در دور دنیا ، پولدار شدن و هر چیزی دیگری باشد.

خلاصه سلیقه‌ها فرق دارد و هر فردی به نوعی موفقیت را مشاهده می کند. اما باور ها و شکل گیری اعتقاد ما چند درصد تاثیر در موفقیت ما دارد؟!

اگر بخواهید یک روز موفق خود را بِکشید، آن را چه شکلی می کشید؟! موفقیت کاملا شخصی است و اگر والدین و بستگان شما بخواهند برایتان موفقیت را تعریف کنند، اصلا مناسب نیست و این شما را به جایی نخواهد رساند و تنها انگیزه ، امید ، اشتیاق ، خوشبختی را از شما سلب خواهد کرد .

نظر شما درباره باورهای خودتان چیست؟

مقالات مرتبط

غلبه کردن بر ویروس ترس و درمان آن

تابحال شده از خود بپرسید چرا ترس و استرس های من تمامی ندارد؟! گاهی این اضطراب های والدین در تربیت و عزت نفس فرزندان هم تاثیر گذار است؛ با این حال آیا راهی برای درمان و غلبه بر ترس و رفع استرس ها وجود دارد؟! کدام اضطراب ها خوب است و آیا تکنیکی هست که بتوان از هراس و نگرانی ها به نفع خودمان استفاده کرد؟!

اطلاع از تخفیف‌ها و جدیدترین‌ها با تایید ارسال پوش از جدیدترین تخفیف‌ها ، مقالات و دوره‌های آموزشی سایت سریعتر از دیگران مطلع شوید. فعلا نه تایید

ارائه و تقدیم کتاب به 3 صورت مقدور است:

کتاب سلام خانم اسکاول شین بر محور چهار اثر نوشته سید مصطفی زارعی