در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی!

دکتر سید مصطفی زارعی

قبل از این که در خصوص زندگی خودم برایتان بنویسم، مایلم بدانید در شرایطی دست به تحول بنیادین در همه ابعاد زندگی ام زدم که به ظاهر انسان موفقی بودم و همه اطرافیانم مرا انسان موفقی می دانستند. در طول زندگی ام انسانی با اراده، پر تلاش و قاطع بودم و تقریباً برای هر موفقیتی که برنامه ریزی کردم به آن رسیدم اما بگذارید از ابتدا تعریف کنم.

تحقق آرزوها (رایگان)

aminazadi · 21 آبان 1400
  • آیا آرزو داشتن کار خوبی است؟
  • ویژگی های یک آرزوی خوب چیست؟
  • آیا راهی هست که انسان بتواند آرزوهایش را محقق کند؟
  • و…

در این دوره می آموزید چگونه آرزوهای خود را محقق کنید

محتوای دوره

باز کردن همه

درباره مربی

aminazadi

2 دوره‌ها

ثبت نام آزاد است

دوره شامل

  • 15 درس‌ها
  • 45 موضوع‌ها
  • 15 آزمون‌ها

بزودی این قابلیت در دسترس خواهد بود