قانون عدم مقاومت

قانون عدم مقاومت در مشکلات و گرفتاری ها ایجاد فرصت از تهدید ها

لحظه به لحظه زندگی انسان فرصت است اما چگونه باید از آن استفاده کند؟ شما نیز حتماً شرور و گرفتاری ها و مشکلات زیادی را تا این لحظه پشت سر گذاشته اید؛ شکی نیست! قانون عدم مقاومت به شما می آموزد که ذهن خود را درگیر خنثی کردن شرور نکنید؛ فقط ایمان به حمایت و وعده های خدا داشته باشید. عمل به قانون عدم مقاومت ، از تهدید ها ، فرصت و از مشکلات ، امتیاز می سازد.

در این مقاله ما شما را در سه گام با قانون عدم مقاومت آشنا می کنیم و وقتی شما با متد خودآگاهی توحیدی زندگی کردید، در نتیجه زندگی شما همراه با آن مشکلات و گرفتاری که قبلا داشتید، تبدیل به شیرینی و موفقیت خواهد شد.

یک بانو که از خشونت و رفتار ناشایست همسرش گله مند بود، پس از آشنایی با این اصل و تمرکز بر خود، پس از مدتی به ما اطلاع داد از وقتی که با روش شما شروع به اصلاح و تمرکز روی خودم کردم، رفتار همسرم نیز به صورت باورنکردنی تغییر کرده و اکنون زندگی آرامی را تجربه میکنم.

شرور و مشکلات ما از کجا پدید آمد؟

گام اول در قانون عدم مقاومت : شناخت مشکلات و گرفتاری و شرّ
حقیقت آن است که برای انسان یکتاپرست ” شرّ “وجود ندارد بلکه شر زاییده پندار آدمی است و جالب آنکه اگر انسان به شرور اعتقاد پیدا کند و برای افراد و یا شرایط در زندگی خود نقش قائل شود، آنها توان تاثیر گذاری و ایجاد شرور در زندگی او را خواهند یافت و در واقع این خود انسان است که تاوان نقش دادن به غیر خدا را می پردازد و گرفتار شرور می شود.

یکتاپرستی حقیقی یعنی هیچ قدرتی برای هیچ چیز و هیچ کس جز خداوند قائل نباشیم و بدانیم که تنها یک منبع قدرت در عالم وجود دارد و آن قدرت خداوند متعال است به عنوان خیر مطلق(1)

خداوند جز خیر برای بندگانش نمی خواهد و اطمینان داشته باشید که همه چیز در اختیار اوست پس اگر به نیرویی جز خداوند در عالم قائل نباشید و تنها به خداوند یکتا در زندگی نقش دهید، هیچکس توان آسیب رساندن به شما را نخواهد داشت حتی اگر شرایطی پیش آید که به ظاهر ناخوشایند است، اطمینان خود را به خداوند متزلزل نکنید و مطمئن باشید در همان اتفاق به ظاهر ناخوشایند برای شما خیری نهفته است.

ایمان به ربوبیت خدا در قانون عدم مقاومت

گام دوم در قانون عدم مقاومت این است که معنای ربوبیت خداوند را درک کنیم. به خداوند ” رب العالمین ” می گویند یعنی آن موجودی که :

  • هم اصل وجود اشیاء به دست اوست
  • هم بقاء آنها بعد از پیدایش وابسته به اوست
  • هم هدایت کننده مخلوقات بسوی غایت و کمالشان است

خداوند هم آفریننده ما است و هم مانند یک مربی مدام در حال فراهم کردن بهترین شرایط برای رشد و کمال ما است. تمام اتفاقاتی که در زندگی انسان رخ می دهد بی تردید حاوی بهترین شرایط برای رشد انسان است.

یک مربی فوتبال یا مربی هنر را در نظر بگیرید؛ او با دلسوزی تلاش می کند همه امکانات لازم را برای شما فراهم نماید. اما گاهی یک مربی انسانی از دانش کافی برای تربیت برخوردار نیست و گاهی نیز قدرت فراهم کردن شرایط ایده آل را برای متربی خود ندارد؛

درحالیکه نقص علم و دانش و قدرت برای خداوند به عنوان مربی انسان به دور است. پس هر شرایطی که برای بنده پدید می آید بدون تردید بهترین شرایط برای رشد اوست. تنها چیزی که باید توجه کنیم این است که دریابیم نقطه مثبتی که برای رشد ما در این اتفاق یا پیشامد وجود دارد چیست؟

برونرفت از مشکلات در قانون عدم مقاومت

پس از این مرحله از قانون عدم مقاومت که ربوبیت خداوند را قلباً پذیرفتیم، بی تردید هر شرایطی در زندگی پله ای برای رشد و ترقی ما خواهد بود و چشمان ما به جنبه مثبت هر چیزی حتی مشکلات و گرفتاری ها و شرور باز خواهد شد و روز به روز با استفاده از فرصت های نهفته در همه حوادث حتی پیشامد های به ظاهر ناگوار ، رشد بیشتری خواهیم کرد و موفقیت های بیشتری کسب خواهیم نمود.

انسان آگاه زندگی را گذرگاه سریع فرصت ها (2)و خود را شکارچی فرصت های نیک می داند لذا با خوشبینی و عشق در دل هر تهدیدی فرصتی می بیند و آنرا درمی یابد اما انسان نا آگاه ، با بدبینی و ترس در درون هر فرصتی تهدیدی جستجو می کند و همه فرصت ها را از دست می دهد.

ارتباط قانون عدم مقاومت با قانون جهان آینه ها

نکته کلیدی در قانون عدم مقاومت این است که بجای جدال با مردم و تلاش برای برطرف کردن عیوب و بدی های مردم ، به برطرف کردن عیوب خود بپردازید! این جهان جهان آینه هاست و برای زدودن یک صفت بد از وجود دیگران هیچ راهی بهتر از ریشه کن کردن آن از وجود خود نیست.

حضرت امیر  علیه السلام توصیه زیبایی دارند:

إن سمت همّتک لإصلاحِ الناسِ فابدأ بنفسک فإنَّ تَعاطِیَکَ إصلاحِ غیرک و أنت فاسدٌ أکبرُ العیبِ

اگر قصد اصلاح مردم را داری از خودت آغاز کن؛ زیرا پرداختن به به اصلاح دیگران در حالی که خودت در تباهی هستی بزرگترین عیب است.(3)

کتاب غرر الحکم

این بحث ارتباط نزدیکی به قانون جهان آینه ها دارد که در آن مطلب گفتیم:
محیط ما همواره انعکاسی از درون ماست. هر وضعیت ناهماهنگ ، نشانه ناهماهنگی در درون خود آدمی است.

الان که بطور کلی با قانون عدم مقاومت آگاه شدید، هیچ گاه شکست نخواهید خورد؛ و اگر کسی تلاش کرد که به شما آسیب بزند، با این نگاه روشن و امید و ایمان به خدا مطمئناً ناخواسته به شما خدمتی نهان کرده است.

رفع مشکلات بیرونی با ایجاد آرامش درونی

افراد زیادی بودند که به دلیل مشکلات متعدد با همسر و یا گرفتاری و اختلاف با اطرافیان به آقای دکتر سید مصطفی زارعی مراجعه کردند و یا در دوره جامع خودآگاهی توحیدی شرکت کردند؛ در اولین دیدار وقتی راهکار ایشان را می شنیدند، تعجب می کردند.

آنها می خواستند اطرافیان را تغییر دهند اما به آنان گفته میشد که باید ابتدا خودتان را تغییر دهید تا اطرافیان شما نیز تغییر کنند.

در ابتدا باور این موضوع کمی دشوار بود، اما در طول کارگاه می آموختند که چگونه بر خود متمرکز شوند و تغییر کنند؛ پس از مدتی کوتاه به صورت معجزه آسایی مشاهده می کردند که گویا رفتار همه اطرافیان با آنان درحال تغییر است.

آری؛ اگر نیکی کنی ، مردم به تو نیکی می کنند و اگر به مردم یاری رسانی ، هنگام گرفتاری مردم به یاری ات می شتابند. اگر به مردم بدی کنی ، منتظر باش که دیگران به تو بدی کنند و اگر چاهی برای دیگران کندی ، خود در آن چاه خواهی افتاد.(4)

قانون عدم مقاومت در گرفتاری ها و شرور

به این نکاتی که ارائه می کنیم دقت کنید:

از هیچ چیز نهراسید

با اعتقاد به ربوبیت پروردگار از هیچ پیشامد و شرور نترسید و آن را شکست ننامید بلکه فقط کافیست که به دنبال نقطه مثبتی که خداوند برای رشد شما در آن قرار داده، بگردید و خود را یک پله بالاتر ببرید و عیوب خود را برطرف کنید.

با قانون عدم مقاومت نیازی به اثبات خود ندارید

به دنبال اثبات خود به دیگران نباشید، خودتان را به خودتان و ایمان خود را به خداوند اثبات کنید. دیگر شما هیچ نیازی به کسی جز خدا ندارید.

باور و ایمان به خدا و قوانین هستی از جمله قانون عدم مقاومت شما را به حدی از کمال می رساند که دیگر با دیگران جدال نمی کنید؛ اصلا نیاز نیست که در برابر مردم مقاومت کنید و حرفتان را به کرسی بنشانید؛ چون خیری در این کار نیست.

بلکه مقاومت در برابر یک چیز ، در واقع آن شرایط را به سوی انسان جذب می کند و همواره آن شرور را بر سر راه انسان قرار می دهد.

فلورانس اسکاول شین در کتاب چهار اثر درباره تاثیر قانون عدم مقاومت می گوید:

اگر در باطن انسان ، ذره ای واکنش هیجانی نسبت به وضعیت نا هماهنگ وجود نداشته باشد، آن وضع برای همیشه از سر راهش کنار می رود.

پاورقی

1) و ان یُردک بخیر فلا رادَّ لفضله یُصیب من یشاءُ من عباده و هو الغفور الرحیم
واگر خداوند برای تو خیری بخواهد، هیچکس مانع فضل او نخواهد شد؛ خیر را به هرکس از بندگانش که بخواهد می رساند و او بسیار آمرزنده و مهربان است.

2) حضرت امیر : الفرصۀُ تمُرُّ مرَّ السحاب فانتَهِزوا فُرَصَ الخیر
فرصت مانند ابر از افق زندگی می گذرد؛ مواقعی که فرصت های خیری پیش می آید غنیمت بشمارید و از آنها استفاده کنید.
3) غررالحکم حدیث3749

4) حضرت امیر : أحسِن یُحسَن إلیکَ
نیکی کن تا به تو نیکی شود. کتاب میزان الحکمه ج4 ص 382
حضرت امیر : کَما تُعینُ تُعانُ
هر طور یاری رسانی ، یاری خواهی شد. غررالحکم ج1 ص 535

مقالات مرتبط

سوالات و نظرات دانشجویان

با انتشار سوال یا نظرخود، شروع کننده بحث باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
اطلاع از تخفیف‌ها و جدیدترین‌ها با تایید شما از جدیدترین تخفیف‌ها، مقالات و دوره‌های آموزشی سایت سریعتر از دیگران مطلع شوید فعلا نه تایید