دوره ویژه اختلال دوقطبی

صفحه اصلي   دوره ویژه اختلال دوقطبی

دوره ویژه اختلال دوقطبی

2,500,000 تومان

در این دوره محتوایی بی نظیر برای درمان اختلال دوقطبی دریافت خواهید نمود که به طور مستقیم بر گره های فکری که منشا شکل گیری این اختلال است تمرکز نموده و به باز کردن تک تک این گره ها خواهد پرداخت. این دوره در نوع خود بی نظیر است و افراد متعددی با استفاده از آن برای همیشه از استفاه از دارو بی نیاز شده و به بهبودی کامل دست یافته اند.

افزودن به سبد خرید
 
عناوین مباحث دوره ویژه اختلال دوقطبی:
جلسه اول:
-         آشنایی با کلیت و ویژگی های این دوره
- نکات بسیار مهم برای خود فرد و خانواده.
جلسه دوم:
-         عناصر اصلی شاد زیستن
-         خداوند و زندگی ایده آل انسانی؟
جلسه سوم:
-         قدرت و کارآمدی مدل توحیدی درمان
-         نا آرامی!!! چرا انسان؟؟؟
جلسه چهارم:
-         خدا، جهان و قوانین.
-         انسان، در گرو انتخاب.
جلسه پنجم:
-         قانون اول: گیاه یا انسان؟
-         کجا قرار دارم؟
-          مسوولیت من چیست؟ چگونه مسوولیت اصلی خود را تشخیص دهم؟
جلسه ششم:
-         شرک یا بت پرستی پنهان چیست؟؟
جلسه هفتم:
-         بررسی شاخصه های توحید و نشانه های شرک پنهان؟ 
جلسه هشتم:
-         مصادیق شرک پنهان.
-         شناخت بازی شیطان!!!
-         بسته های اختصاصی شیطان... 

-         یک راهکار فوق العاده برای برنده شدن در بازی.
جلسه نهم:
-         بازی فکر و ایجاد نا آرامی.
-         اهمیت و چگونگی کنترل فکر
جلسه دهم:
-         درسی از داستان حضرت یونس: یک فرمول کلیدی.
-         مکانیسم شرک، اضطراب و اندوه.
-         تقویت باور توحیدی.
جلسه یازدهم:
-         درسی از حضرت ابراهیم: کعبه، بت ها، ابراهیم، تبر.
-         تقویت باور توحیدی.
جلسه دوازدهم:
-         شرک زدایی انفعالی.
-         شرک زدایی فعال.
-         تجلی صفات خدا شویم.
جلسه سیزدهم:
-         آرامش در سایه خدایی شدن.
-         چطور خدا گونه ببخشم؟
جلسه چهاردهم:
-         قانون جذب.
-         بدترین طیف احساسات منفی کدام است؟
جلسه پانزدهم:
-         چگونگی تشخیص خزنده ترین افکار منفی.
-         راهکارهای غلبه بر ترس به عنوان قوی ترین فرکانس و احساس منفی.
جلسه شانزدهم:
-         طیف بندی احساسات منفی.
-         برخی گناهان و طیف احساسی که صادر می کنند!!!
-         فرمول هایی برای کنترل خشم.
جلسه هفدهم:
-         مکانیسم شکل گیری و از بین بردن بت های درونی.
-         بازی قلب و فکر.
جلسه هجدهم:
-         پیشگیری از شکل گیری مجدد بت ها.
-         تنظیمات پیش فرض روی حال خوب.
جلسه نوزدهم:
-         مثبت اندیشی.
-         همه چیز خیر است، تغییر رویکرد.
-         گفتار نیک.
جلسه بیستم:
-         اهمیت سپاسگزاری در جذب تمام نعمت ها.
-         چگونه سپاسگزار باشم.
جلسه بیست و یکم:
-         چند راهکار برای حفظ شادی درون و ادامه زندگی سعادتمندانه.
-        مهارت گفتگوی سازنده و چند نکته مهم.


چگونه از قدرت فکر برای رسیدن به موفقیت استفاده کنم؟
جلسه اول: 
- فرق موفقیت در مدل توحیدی با دیگر مدل ها.
- سر جای خودت باش، تو یک موجود منحصر به فرد هستی.
- چگونه استعداد ویژه (رسالت خاص) خود را کشف کنم.
جلسه دوم: 
- شاخصه های استعداد ویژه (رسالت).
- نبوغ در بستر عشق.
- شهامت تغییر.
- بازی قلب و ذهن.
- شکستن حاشیه امن.
- قانون جذب و فوت کوزه گری.
- حرکت، دام کمال گرایی.
جلسه سوم:
- آیا مستند راز واقعیت دارد؟
- بررسی مستند راز  بر اساس آموزه های اسلامی قسمت اول.
جلسه چهارم:
بررسی مستند راز بر اساس آموزه های اسلامی قسمت دوم.
جلسه پنجم:
مراحل رشد و تحول انسان.
- مسوولیت گریزی
- جذب
- تسلیم (شاخصه های تسلیم و چگونگی رسیدن به آن)
- وحدت وجود، تو خود حجاب خودی...

 

دیدگاهتان را بنویسید