دوره تخصصی پاکسازی

صفحه اصلي   دوره تخصصی پاکسازی

دوره تخصصی پاکسازی

2,000,000 تومان

دوره آرامش 2 پیش نیاز این دوره می باشد، در این دوره راهکارهای عملی برای پاکسازی فکر، احساس و رفتار از 70 شرک های پنهان را خواهید آموخت.

افزودن به سبد خرید
توجه: دوره آرامش، پیش نیاز این دوره می باشد، در این دوره راهکارهای عملی برای پاکسازی فکر، احساس و رفتار از 70 شرک های پنهان را خواهید آموخت.
عناوین مباحث دوره تخصصی پاکسازی فکر، احساس و اقدام.
جلسه اول:
شناخت نفس، مقدمه شناخت خداوند یکتا
رابطه دانش و پاکسازی
عالم درون انسان، تلفیقی از چهار عالم متفاوت (فرشتگان، درندگان، چهارپایان، شیاطین)
قوای اصلی درونی انسان و کارکرد هر کدام
جلسه دوم:
حد اعتدال هر کدام از قوای درونی
مقدمات پاکسازی درونی
جلسه سوم:
بیماری های هر کدام از قوای درونی  (افراط، تفریط، پستی موضوع)
عوامل بیماری های فکر و احساس
روش های درمان بیماری های درونی
آلودگی ها و بیماری های مربوط به فکر (جهل، شک، شرک، افکار و خواطر)
روش های کنترل افکار و خطورات
جلسه چهارم:
تهور و ترس
انواع ترس و راهکارهای مقابله
علل ترس از مرگ و راهکار های مقابله
معنای ترس از خداوند
جلسه پنجم:
نا امیدی و علل و آثار آن.
روش های امید آفرینی
عدم اعتماد به نفس و درمان آن
عجله و درمان
بدبینی انواع و درمان
جلسه ششم:
خشم و انواع آن
راهکارهای بسیار کابردی برای کنترل خشم
بد اخلاقی و درمان آن
کینه و نفرت، راهکارهای پاکسازی
جلسه هفتم:
خود شیفتگی، انواع و راهکارهای درمان
تکبر، انواع و روشهای پاکسازی
نشانه های تواضع، مرز تواضع
جلسه هشتم:
تعصب و انواع آن
تفاوت غیرت و تعصب
دلسوزی و حد و مرز آن
جلسه نهم:
پرخوری و شکم پرستی، راهکارهای درمان
شهوترانی، راهکارهای مقابله
جلسه دهم:
دلبستگی به دنیا، تعریف و اقسام آن
فواید و مفاسد مال و ثروت
راهکارهای پیشگیری از مفاسد مال و ثروت
معنای صحیح زهد و قناعت راهکارهای کسب آن
جلسه یازدهم:
طمع و درمان آن
بخل تعریف و اقسام
روش پاکسازی از صفت بخل
ویژگی های انفاق صحیح و کارآمد
جلسه دوازدهم:
حرام خواری، خیانت
سخن گفتن از گناهان
سخن بیهوده، روش درمان
جلسه سیزدهم:
حسد و خیر خواهی
عوامل حسادت
درمان حسد
نیش زدن و توهین
جلسه چهاردهم:
ظلم و گستره آن، پاکسازی
بی تفاوتی به آگاه سازی دیگران
جلسه پانزدهم:
قهر کردن
الفت و مهربانی
قطع ارتباط با خویشاوندان 
حقوق پدر و مادر، هشدار و راهکار
جلسه شانزدهم:
عیب جویی کردن، پاکسازی
فاش کردن اسرار، خبر چینی
جدال و مخاصمه
تمسخر و استهزاء، شوخی افراطی و نابجا
غیبت و فرکانس ناتوانی، پاکسازی عوامل
جلسه هفدهم:
دروغ، درمان، موارد جواز
شهرت طلبی، ریاست طلبی
اهمیت دادن به قضاوت دیگران، درمان
جلسه هیجدهم:
ریا و خودنمایی، اقسام، پاکسازی
نفاق و دورویی
جلسه نوزدهم:
بسته اختصاصی شیطان برای هر طیف از انسان ها و شیوه مقابله (اهل گناه، اهل عبادت، ثروتمندان)
جلسه بیستم:
آرزوی طولانی و فراموشی آخرت
اصرار بر گناه
انواع گناه و توبه آن
چه گناهانی کبیره است؟
جلسه بیست و یکم:
غفلت از حسابرسی خویش
4 مرحله روزانه حسابرسی، راهکارعملی
اسباب محبت و اقسام آن
محبت خداوند بالاترین محبت ها
جلسه بیست و دوم:
بالاترین لذت عالم، لذت عشق به خدای مهربان
روش های تحصیل عشق و محبت خداوند
علائم عشق به خداوند
نارضایتی از خداوند!!! تسلیم و رضا
اندوه و درمان
اعتماد و حساب کردن روی  غیر خداوند، آزمون
توکل، معنای صحیح و چگونگی رسیدن به توکل
جلسه بیست و سوم:
ناسپاسی و علل آن
سپاسگزاری و ارکان آن
فواید سپاس گزاری
راهکار ورود به سرزمین سپاس
بی تابی و بی صبری
انواع صبر
بخش های مختلف دین: آگاهی، ابزار و تکنیک، هدف، آسیب شناسی.
توصیه پایانی
 
 
 
 

دیدگاهتان را بنویسید