دوره آرامش 3

صفحه اصلي   دوره آرامش 3

دوره آرامش 3

280,000 تومان

در این دوره به چگونگی زدودن برخی از صفات منفی از ضمیر ناخود آگاه پرداخته خواهد شد و همچنین تمرین هایی برای مثبت اندیشی و استفاده از جادوی گفتار و سپاسگزاری ارائه خواهد گردید.

افزودن به سبد خرید
عناوین و توضیح مباحث دوره آرامش 3
جلسه اول: به سوی رهایی 2
در این فایل به چگونگی مقابله با دو عامل اصلی اضطراب و افسردگی که اندوه گذشته و ترس از آینده است پرداخته خواهد شد و راهکارهای عملی برای شکستن این دو بت ارائه خواهد شد که باعث می شود در زمان حال زندگی کنید و از زندگی، به معنای واقعی لذت ببرید.
جلسه دوم: فراخوان خوبی ها
در این فایل به یک موضوع بسیار مهم پرداخته می شود که ارسال فرکانس مثبت به جهان هستی است و جهان هستی به گونه ای طراحی شده است که به فرکانس احساسی شما پاسخ می دهد چه مثبت و چه منفی، شما فراخواهید گرفت که چگونه مثبت اندیش باشید و با آن تمام خوبی ها و زیبایی ها را به زندگی خود دعوت کنید و جهان هستی این دعوت شما را به سرعت خواهد پذیرفت.
جلسه سوم: جادوی گفتار
سخن انواع مختلفی دارد که هر کدام فرکانسی را به عالم هستی ارسال می کند، سخنی که برخاسته از احساس درونی انسان باشد بیشترین طول موج فرکانسی را داراست از این رو باید بدانید که با احساس خوب و نیکو سخن گفتن تمام زندگی شما را به سوی خواسته ها و آرزوهای شما سوق می دهد. در این فایل به صورت تفصیلی و با روش کاربردی این موضوع را فرا خواهید گرفت.
جلسه چهارم: میانبر آرامش و خوشبختی
یکی از قوی ترین فرکانس هایی که انسان می تواند به جهان ارسال کند، فرکانس سپاسگزاری است. در همه ادیان و مکاتب، این مولفه مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این فایل شما با نگاهی جدید نعمت ها را خواهید نگریست و مراتب و شیوه های سپاسگزاری را فرا خواهید گرفت و قدرت معجزه آسای آن را در زندگی خود تجربه خواهید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید