ورود

ثبت نام

ورود

ثبت نام

دوره تخصصی پاکسازی

تومان2,700,000

دوره آرامش 2 پیش نیاز این دوره می باشد، در این دوره راهکارهای عملی برای پاکسازی فکر، احساس و رفتار از 70 شرک های پنهان را خواهید آموخت.