معرفی مبسوط مدل توحیدی

صفحه اصلي   معرفی مبسوط مدل توحیدی
 
به نام خداوند یکتا
در این فایل با نکات زیر به تفصیل آشنا خواهید شد:
* خلاصه ای از سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی اینجانب.
* چگونگی آشنایی با این مدل از توحید عملی و نتایجی که از آن به دست آوردم.
* منبای این مدل به عنوان یک سبک زندگی که وضعیت  انسان را در همه ابعاد  (آرامش، سلامتی، روابط، موفقیت و ثروت) دچار دگرگونی بنیادین می نماید.
* کارگاه های برگزار شده و نتایج شگفت انگیز در ابعاد مختلف (آرامش، سلامتی، موفقیت و...)
* چگونه ممکن است؟!!!
* آشنایی با دوره های غیر حضوری ارائه شده و مزایای آن.