در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی!

دکتر سید مصطفی زارعی

قبل از این که در خصوص زندگی خودم برایتان بنویسم، مایلم بدانید در شرایطی دست به تحول بنیادین در همه ابعاد زندگی ام زدم که به ظاهر انسان موفقی بودم و همه اطرافیانم مرا انسان موفقی می دانستند. در طول زندگی ام انسانی با اراده، پر تلاش و قاطع بودم و تقریباً برای هر موفقیتی که برنامه ریزی کردم به آن رسیدم اما بگذارید از ابتدا تعریف کنم.

پازل موفقیت، قطعه اول. چرا زندگی؟؟؟

[row]

[col span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[divider width=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[zoomsounds_player songname=”پازل موفقیت قطعه اول. چرا زندگی؟” type=”detect” dzsap_meta_source_attachment_id=”6558″ source=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/07/پازل-موفقیت-قطعه-اول-.mp3″ thumb=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/05/Capture.PNG1_.png” config=”default” autoplay=”off” loop=”off” open_in_ultibox=”off” enable_likes=”on” enable_views=”off” enable_rates=”off” play_in_footer_player=”default” enable_download_button=”off” download_custom_link_enable=”off”]

[/col]

[/row]
[divider width=”0px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”دانلود با کیفیت 144″ radius=”10″ link=”https://aspb11.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/577520981e1055aa917c3c352ab0a7ad20232979-144p.mp4″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”دانلود با کیفیت 480″ radius=”10″ link=”https://aspb11.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/577520981e1055aa917c3c352ab0a7ad20232979-480p.mp4″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”دانلود با کیفیت1080″ radius=”10″ link=”https://aspb13.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/577520981e1055aa917c3c352ab0a7ad20232979-1080p.mp4″]

[/col]

[/row]

مقالات مرتبط

خوش صحبتی

[row] [col span__sm=”12″] [/col] [/row] [divider width=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [zoomsounds_player songname=”خوش صحبتی” type=”detect” dzsap_meta_source_attachment_id=”6361″ source=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/07/خوش-صحبتی.mp3″ thumb=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/05/Capture.PNG1_.png” config=”default” autoplay=”off” loop=”off” open_in_ultibox=”off” enable_likes=”on” enable_views=”off” enable_rates=”off” play_in_footer_player=”default”…

بگو مگو مکن

[row] [col span__sm=”12″] [/col] [/row] [divider width=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [zoomsounds_player songname=”بگو مگو مکن” type=”detect” dzsap_meta_source_attachment_id=”6377″ source=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/07/بگو-مگو-مکن.mp3″ thumb=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/05/Capture.PNG1_.png” config=”default” autoplay=”off” loop=”off” open_in_ultibox=”off” enable_likes=”on” enable_views=”off” enable_rates=”off”…

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بزودی این قابلیت در دسترس خواهد بود