در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی!

دکتر سید مصطفی زارعی

قبل از این که در خصوص زندگی خودم برایتان بنویسم، مایلم بدانید در شرایطی دست به تحول بنیادین در همه ابعاد زندگی ام زدم که به ظاهر انسان موفقی بودم و همه اطرافیانم مرا انسان موفقی می دانستند. در طول زندگی ام انسانی با اراده، پر تلاش و قاطع بودم و تقریباً برای هر موفقیتی که برنامه ریزی کردم به آن رسیدم اما بگذارید از ابتدا تعریف کنم.

تو کیستی؟؟؟

تو کیستی؟ - استاد دکتر سید مصطفی زارعی

شاید مهمترین سوالی که بیشتر انسان ها از پاسخ دادن به آن گریزانند و گاهی تا پایان عمر به پاسخ آن فکر نمی کنند این سوال است: من کیستم؟

در واقع منشأ تمام ناآرامی ها، بیماری ها، ناکامی ها و شکست ها را می توان در همین ابهام و سرگشتگی دانست یعنی نا آگاهی اکثر انسان ها نسبت به هویت حقیقی خود. طبیعی است که اگر انسان ماهیت واقعی خود را نشناسد، تمام ابعاد زندگی او در مسیری غیر از آن که باید قرار می گیرد و همین امر باعث احساس ناخوشایند، اضطراب، استرس، بیماری، شکست و ناکامی می گردد.

به راستی آیا تا کنون خود را تعریف کرده اید؟ شما خود را با چه چیزی تعریف می کنید؟ اگر کسی به شما بگوید خودتان را معرفی کنید، در پاسخ چه می گویید؟؟؟

آیا نام و نام خانوادگی تان را می گویید، از تحصیلات و مدارج علمی برای معرفی خود استفاده می کنید، نسب خانوادگی، ملیت، دین و مذهب خود را تشریح می کنید، پست و منصبتان را بیان می کنید، اموال، دارایی ها و دستاورهای خود را یاد آور می شوید، به فیزیک خود اشاره می کنید و می گویید این من هستم یا هر چیز دیگری از این دست؟

در واقع شما هیچ کدام از این امور نیستید زیرا اگر هر کدام از آن ها سلب شود، هویت انسانی شما تغییر نمی کند. فرض کنید نام و نام خانوادگی شما در همین لحظه تغییر کند، آیا شما انسان دیگری شده اید که از انسان قبلی اطلاعی ندارید یا فقط تعدادی الفاظ قرار دادی تغییر کرده و در حقیقت وجودی شما تغییری حاصل نشده است؟ یا اگر شما از پست و مقامتان استعفا دهید یا عناوین و اموال و … از شما سلب شود آیا حقیقیت وجودی شما تغییر می کند؟

خیر، زیرا هیچ کدام از این امور خود حقیقی شما نیست و شما فراتر از جسم، نام، منصب، اموال، شهرت ها و … هستید.

هنگامی که انسان خود را با هر یک از این امور تعریف کند با تزلزل در هر کدام، به سرعت در درون نیز متزلزل می گردد زیرا هویت خود را با آن امر تعریف نموده و از این رو هویت خود را در معرض خطر می بیند و طبیعتا دچار اضطراب می گردد و اگر هویت کاذبی که برای خود تعریف نموده را از دست دهد دچار پوچی و افسردگی می گردد. ترس از دست رفتن هویت کاذب یا اندوه بر از دست دادن آن…

علت اصلی همه نا آرامی های بشر چه از نوع اضطراب و چه افسردگی در همین خطای شناختی نهفته است. این خطای شناختی چنان گسترده و در میان مردم رایج است که وقتی برای اولین بار به آنان گفته می شود که در واقع هیچ کدام از چیزهایی که خود را با آن تعریف نموده اند نیستند، درک و هضم این موضوع برایشان بسیار دشوار است و از پاسخ این معما که «کیستید؟» عاجزند.

کمی در این باره اندیشه کن، براستی تو کیستی؟؟؟

ادامه دارد…..

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بزودی این قابلیت در دسترس خواهد بود