در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی!

دکتر سید مصطفی زارعی

قبل از این که در خصوص زندگی خودم برایتان بنویسم، مایلم بدانید در شرایطی دست به تحول بنیادین در همه ابعاد زندگی ام زدم که به ظاهر انسان موفقی بودم و همه اطرافیانم مرا انسان موفقی می دانستند. در طول زندگی ام انسانی با اراده، پر تلاش و قاطع بودم و تقریباً برای هر موفقیتی که برنامه ریزی کردم به آن رسیدم اما بگذارید از ابتدا تعریف کنم.

تنها همراه…

[row]

[col span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[divider width=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[zoomsounds_player songname=”تنها همراه…” type=”detect” dzsap_meta_source_attachment_id=”6553″ source=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/07/تنها-همراه-.mp3″ thumb=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/06/23345486-8787-b__554535666.jpg” config=”default” autoplay=”off” loop=”off” open_in_ultibox=”off” enable_likes=”on” enable_views=”off” enable_rates=”off” play_in_footer_player=”default” enable_download_button=”off” download_custom_link_enable=”off”]

[/col]

[/row]
[divider width=”0px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”دانلود با کیفیت 144″ radius=”10″ link=”https://aspb16.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/ce6a0d2f0bef1ca722634c325e39bfb220203411-144p.mp4″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”دانلود با کیفیت 480″ radius=”10″ link=”https://aspb16.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/ce6a0d2f0bef1ca722634c325e39bfb220203411-480p.mp4″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[button text=”دانلود با کیفیت1080″ radius=”10″ link=”https://aspb16.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/ce6a0d2f0bef1ca722634c325e39bfb220203411-1080p.mp4″]

[/col]

[/row]

مقالات مرتبط

استاد ممنونم

[row] [col span__sm=”12″] [/col] [/row] [divider width=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [zoomsounds_player songname=”استاد ممنونم” type=”detect” dzsap_meta_source_attachment_id=”6189″ source=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/07/استاد-ممنونم.mp3″ thumb=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/06/23345486-8787-b__554535666.jpg” config=”default” autoplay=”off” loop=”off” open_in_ultibox=”off” enable_likes=”on” enable_views=”off” enable_rates=”off” play_in_footer_player=”default”…

قدر تقدیر

[row] [col span__sm=”12″] [/col] [/row] [divider width=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [zoomsounds_player songname=”قدر تقدیر” type=”detect” dzsap_meta_source_attachment_id=”6341″ source=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/07/قدر-تقدیر.mp3″ thumb=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/06/23345486-8787-b__554535666.jpg” config=”default” autoplay=”off” loop=”off” open_in_ultibox=”off” enable_likes=”on” enable_views=”off” enable_rates=”off” play_in_footer_player=”default”…

ارزشمندی

[row] [col span__sm=”12″] [/col] [/row] [divider width=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [zoomsounds_player songname=”ارزشمندی” type=”detect” dzsap_meta_source_attachment_id=”6373″ source=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/07/ارزشمندی.mp3″ thumb=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/06/23345486-8787-b__554535666.jpg” config=”default” autoplay=”off” loop=”off” open_in_ultibox=”off” enable_likes=”on” enable_views=”off” enable_rates=”off” play_in_footer_player=”default” enable_download_button=”off”…

چشم مردم

[row] [col span__sm=”12″] [/col] [/row] [divider width=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [zoomsounds_player songname=”چشم مردم” type=”detect” dzsap_meta_source_attachment_id=”6381″ source=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/07/چشم-مردم.mp3″ thumb=”https://mostafazarei.com/wp-content/uploads/2020/06/23345486-8787-b__554535666.jpg” config=”default” autoplay=”off” loop=”off” open_in_ultibox=”off” enable_likes=”on” enable_views=”off” enable_rates=”off” play_in_footer_player=”default”…

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بزودی این قابلیت در دسترس خواهد بود