100 تریلیون هوش

صفحه اصلي   100 تریلیون هوش

100 تریلیون هوش

رایگان

بین بیماری های فکر و احساس و بیماری های جسمی ارتباط بسیار نزدیکی بر قرار است.

دانلود رایگان

 

خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ بین بیماری های فکر و احساس و بیماری های جسمی ارتباط بسیار نزدیکی بر قرار است.

_ در بدن یک انسان به طور میانگین صد تریلیون سلول وجود دارد که هر کدام دارای هوش هستند.

_ افکار و احساسات منفی انسان از طریق یک سیستم بسیار پیچیده و فوق سریع به هوش سلول منتقل می شود و در نتیجه در بدن بیماری ایجاد می کند.

_ برای بهبودی از بیماری جسمی باید به پاکسازی فکر و احساس خود بپردازید

_ یکی از بدترین احساسات منفی که بسیاری از مردم دچارند حسادت است و این احساس منفی منشٵ بسیاری از بیماری ها است.

_ امام علی(ع) فرمودند:الْعَجَبُ لِغَفْلَةِ الْحُسَّادِ، عَنْ سَلاَمَةِ الاَْجْسَادِ!در شگفتم که چگونه حسودان از سلامتى خویش غافل اند.

دیدگاهتان را بنویسید