کالبدشکافی فکر و احساس

صفحه اصلي   کالبدشکافی فکر و احساس

کالبدشکافی فکر و احساس

رایگان

بیماری های جسمی انعکاسی از بیماری های فکری و احساسی انسان است.

دانلود رایگان

 

خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ عمده بیماری های فعلی مردم در جامعه منشٵ عصبی دارد اما نامگذاری بیماری ها بر اساس بروز و علائم بیرونی آن صورت می گیرد نه منشٵ فکری و روحی آن.

_ قرآن در خصوص بیماری های قلبی سخن گفته است اما نه از فیزیک قلب بلکه از یک محتوای بالاتر که قلب به عنوان کانون احساس و عواطف انسانی باشد.

_ در قرآن 1150 آیه درباره بیماری های فکر و احساس انسان آمده است و در واقع بیماری های جسمی انعکاسی از بیماری های فکری و احساسی انسان است که شناسایی آن با دستگاه های پیشرفته نیز امکان پذیر نیست.

_ قرآن به تفصیل به کالبد شکافی روح انسان می پردازد و برای درمان آن رهنمود ارائه می کند.

_ هیچ دستگاهی غیر از خود انسان نمی تواند تشخیص بدهد که این بیماری ها (مانند کینه، حسادت، نفرت و...) در وجود انسان هست یا نیست و هیچ دارویی قادر به درمان این بیماری ها نیست جز اراده خود انسان.

_ پس در مرحله اول باید شناسایی کنید که چه فکر و احساس منفی در حال آزار دادن شماست و در مرحله بعد به درمان آن بپردازید.

 

دیدگاهتان را بنویسید