همچو باران

صفحه اصلي   همچو باران

همچو باران

رایگان

انفاق عامل شتاب دهنده ای است که در هر سه حوزه آرامش، سلامتی و ثروت کارآمد و بی نظیر است.

دانلود رایگان

 

خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ یکی از کلیدهای سلامتی انفاق است، انفاق عامل شتاب دهنده ای است که در هر سه حوزه آرامش، سلامتی و ثروت کارآمد و بی نظیر است.

_ انفاقی که توام با بزرگی روح، دریایی شدن و خدایی شدن باشد، بهترین احساس را به انسان هدیه می کند و بین احساس خوب و سلامتی ارتباط بسیار قوی برقرار است همچنان که احساس بد و فشارهای روحی موجب بیماری می گردد.

_ در آموزه های اسلامی نیز بر صدقه به عنوان عامل سلامتی تاکید شده است که علت آن رسیدن به احساس بسیار خوبی است که نتیجه آن آرامش سلامتی و ثروت است.

شاد و پیروز و تندرست باشید.

دیدگاهتان را بنویسید