نقطه پرگار

صفحه اصلي   نقطه پرگار

نقطه پرگار

رایگان

آرامش پیش شرط اساسی سلامتی است و فشارهای عصبی علت اصلی بیش از 90 درصد بیماری های کنونی در جامعه است.

دانلود رایگان
 

خلاصه محتوای فایل:
_ قبل از پرداختن به یکی از ابعاد مهم خوشبختی که سلامتی است به یاد داشته باشید که آرامش پیش شرط اساسی سلامتی است و فشارهای عصبی علت اصلی بیش از 90 درصد بیماری های کنونی در جامعه است. 
_ در فایل های گذشته با موضوع آرامش، مهمترین راه رسیدن به آرامش را شرک زدایی تعریف کردیم.
_ شرک زدایی نقطه کانونی و مرکزی و مهمترین موضوعی است که محور  رسیدن به خوشبختی در سه بعد آرامش، سلامتی و ثروت است.
_ اصول کلی شرک زدایی در فایل های گذشته بیان گردید که باید فکر و قلب شما فقط در اختیار خداوند یکتا و خوبی ها قرار گیرد و راهکارهای کاربردی و توضیح بیشتر آن در دوره و کارگاه های تخصصی ارائه می گردد.
_ در فایل های آینده به موضوع سلامتی به عنوان بهترین نعمت خدای مهربان خواهیم پرداخت.
شاد و تندرست و ثروتمند باشید.

دیدگاهتان را بنویسید