میانبـــُــر

صفحه اصلي   میانبـــُــر

میانبـــُــر

رایگان

باید برای داشته های خود هر چند اندک سپاسگزار باشید تا خداوند به شما نعمت و ثروت بیشتر بدهد.

دانلود رایگان

 
خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ قانون نهم ثروتمندی: باید برای داشته های خود هر چند اندک سپاسگزار باشید تا خداوند به شما نعمت و ثروت بیشتر بدهد مانند فرزندی که دائم از پدر و مادر تشکر می کند و آنان هر روز شرایط بهتری برای او فراهم می کنند.

_ سپاسگزاری میانبر ثروت و خوشبختی است زیرا وقتی شما سپاسگزاری می کنید در واقع فرکانس رضایتمندی و شادی به جهان ارسال می کنید و جهان موظف است برای شما رضایت و شادی بیشتری فراهم کند.

_ برای اینکه بتوانید در هر حال سپاسگزار باشید طبق فرمایش حضرت علی (ع) همواره به زیر دستان خود نگاه کنید یعنی کسانی که شما چیزهایی دارید و آنان آرزوی داشتن آن را دارند، آنگاه همیشه سپاسگزار خواهید بود.

شاد و سپاسگزار باشید

سیدمصطفی زارعی

دیدگاهتان را بنویسید