دیگه چرا ؟!

صفحه اصلي   دیگه چرا ؟!

دیگه چرا ؟!

رایگان

ثروت سومین عنصر خوشبختی است.

دانلود رایگان

 
خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ ثروت سومین عنصر خوشبختی است، در میان موجودات عالم به ندرت از گرسنگی می میرند در حالی که در هر دقیقه ده ها انسان بر روی زمین از گرسنگی می میرند!!!

_ چرا فقط انسان از گرسنگی می میرد در حالی که انسان خود می فهمد که به لحاظ ظرفیت وجودی و بواسطه عقل از همه موجودات حتی کهکشان ها و کرات برتر و قدرتمندتر است؟؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید