ثروت قبل ثروت

صفحه اصلي   ثروت قبل ثروت

ثروت قبل ثروت

رایگان

قبل از ثروتمند شدن احساس ثروتمندی کنید.

دانلود رایگان

 
خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ قانون هشتم ثروتمندی: قبل از ثروتمند شدن احساس ثروتمندی کنید.

_ خداوند جهان را به گونه ای ساخته است که به فرکانس ارسالی شما پاسخ می دهد، برای ثروتمندی باید فرکانس ثروت بفرستید.

_ سعی نکنید در سخن گفتن دائما خود را ندار و بی پول جلوه دهید زیرا در این صورت فقر و نداری را به زندگی خود فرا می خوانید.

_ همیشه احساس خود را بجای نداشته ها بر داشته ها متمرکز کنید و بخاطر آن خدا را شکر کنید.

_ خست و بخل را از خود دور کنید، برای خانواده خود خود خرج کنید و به دیگران نیز انفاق کنید، خداوند در قرآن از انفاق حتی در تنگدستی سخن می گوید و پیامبر (ص) نیز می فرماید: انفاق کنید حتی اگر یک خرما باشد.

_ علت این همه تاکید بر انفاق در قرآن و سنت این است که این کار، بروز عملی احساس دارایی و ثروتمندی است و بخل و خست بروز عملی احساس فقر و نداری.

_ بر اساس کلام خدا و قوانین حاکم بر هستی باید انفاق کنید تا ثروتمند شوید پس این راز مهم را در زندگی خود تحقق بخشید تا ثروتمند شوید.

شاد و تندرست و ثروتمند باشید.

سیدمصطفی زارعی

دیدگاهتان را بنویسید