تلاش، طلاش

صفحه اصلي   تلاش، طلاش

تلاش، طلاش

رایگان

یکی از قوانین ثروتمندی، تلاش است اما باید توجه داشت که تلاش بايد همسو با کاري باشد که به آن عشق مي ورزيد و تلاش سخت به تنهايي کفايت نمي کند.

دانلود رایگان
 

خلاصه محتواي فايل:
به نام خداوند يکتا
_ قانون پنجم ثروتمندي: تلاش و کوشش از قوانين بسيار مهم است که هر کس به کار بندد نتيجه اش را مي بيند و فرقي بين انسان ها با عقايد و اديان مختلف نيست.
_ برخي گمان مي کنند ما چون مسلمانيم حتي اگر کم کاري کنيم بايد پيشرفت کنيم و جامعه و مردمي که غير مسلمانند تلاش کنند و نتيجه نگيرند، اين خلاف قوانين جهان هستي است زيرا خداوند مي فرمايد: ليس للانسان الا ما سعي... در اين آيه سخن از انسان است که با هر دين و آييني اگر تلاش کند نتيجه اش را مي بيند.
_ نکته بسيار بسيار مهم اين است که تلاش بايد همسو با کاري باشد که به آن عشق مي ورزيد و تلاش سخت به تنهايي کفايت نمي کند و الا کارگران معدن بايد ميلياردر باشند.
_ وقتي در مسير کاري که عاشق آنيد تلاش مي کنيد نبوغ شما شکوفا مي شود و به تدريج وارد مدار ثروتمندي مي شويد و به زودي دنياي جديدي را تجربه خواهيد کرد.
شاد، تندرست و ثروتمند باشيد.

دیدگاهتان را بنویسید