1تا پرستی

صفحه اصلي   1تا پرستی

1تا پرستی

رایگان

مهمترین و اولین مسوولیت انسان مسوولیت نسبت به پروردگار است و آن مسوولیت یکتاپرستی است.

دانلود رایگان

 
خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ مهمترین و اولین مسوولیت انسان مسوولیت نسبت به پروردگار است و آن مسوولیت یکتاپرستی است.

_ امام سجاد می فرماید: اما بزرگترین حق خدا این است كه او را بپرستى و چیزى را با او شریك ندانى؛ پس چون با اخلاص چنین كردى، خدا بر عهده گرفته است كه كار دنیا و آخرتت را خود كفایت كند و آنچه از آن بخواهى برایت تأمین كند.

_ بنا بر این اگر زندگی توام با استرس و عذاب داریم باید بدانیم جایی در یکتاپرستی دچار مشکل شده ایم و بکوشیم تا شرک های پنهان را از درون خود بزداییم.

_ قلبتان سرشار از عشق خدای مهربان

دیدگاهتان را بنویسید