یا مسئولیت یا بدبختی

صفحه اصلي   یا مسئولیت یا بدبختی

یا مسئولیت یا بدبختی

رایگان

در یک جمله باید گفت "یا مسوولیت پذیر باش یا بدبخت بمان".

دانلود رایگان

 

​خلاصه محتوای فایل:
به نام خداوند یکتا
_ مسوولیت پذیری موضوع مهمی است که تفاوت اساسی انسان و سایر موجودات است.
_ انسان قدرتمندترین مخلوق خداوند است و خداوند به او حق انتخاب داده است.
_ بزرگترین راز خوشبختی این است که 100 درصد مسوولیت خوشبختی خود را بپذیریم و از اینکه دیگران را نسبت به خوشبخت کردن خود مسوول کنیم دست برداریم.
_ در یک جمله باید گفت "یا مسوولیت پذیر باش یا بدبخت بمان".
شاد و تندرست و سعادتمند باشید.

دیدگاهتان را بنویسید