چرا من

صفحه اصلي   چرا من

چرا من

رایگان

در میان موجودات عالم هیچ کدام به افسردگی و بیماری های عصبی دچار نمی شوند جز انسان!!!

دانلود رایگان

 
خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ آرامش اولین عنصر خوشبختی است، در میان موجودات عالم هیچ کدام به افسردگی و بیماری های عصبی دچار نمی شوند جز انسان!!!

_ چرا فقط انسان دچار بیماری های عصبی و نا آرامی می شود در حالی که انسان خود می فهمد که به لحاظ ظرفیت وجودی و بواسطه عقل از همه موجودات حتی کهکشان ها و کرات برتر و قدرتمندتر است؟؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید