لطفا آشغال نریزید

صفحه اصلي   لطفا آشغال نریزید

لطفا آشغال نریزید

رایگان

برای کنترل راحت تر ذهن باید چند فیلتر بر روی ورودی ذهن بگذارید.

دانلود رایگان

 
خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ برای کنترل راحت تر ذهن باید چند فیلتر بر روی ورودی ذهن بگذارید:

1. زبان و سخن که به محض گفتن یک کلام به سرعت تبدیل به ورودی ذهن می شود، پس در مورد دیگران، لغو و بیهوده، امور منفی، ترس اندوه و ... سخن نگوییم.

2. چشم: از دیدن فیلم ها، مطالعه کتب و ... که امور منفی به ما القا می کنند پرهیز کنیم.

3. گوش: از گوش کردن به موزیک های غم انگیز، سخنان و همنشینی با انسان های منفی نگر، گوش کردن اخبار و... پرهیز کنم.

_ انجام این کارها ورودی های منفی ذهن را کنترل می کند و کاهش می دهد و کنترل ذهن راحت تر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید