سخنی با خانواده 7.5 ملیاردی

صفحه اصلي   سخنی با خانواده 7.5 ملیاردی

سخنی با خانواده 7.5 ملیاردی

رایگان

با که سخن می گوییم و از چه؟

دانلود رایگان
 
​خلاصه محتوای فایل:
به نام خداوند یکتا
ما در این سایت از مجموعه ی قوانینی سخن خواهیم گفت که کمک کند زندگی شما روز به روز زیباتر شود و در مسیر خوشبختی قرار گیرید و آن را تجربه کنید.
همه عالم بر اساس قوانین ثابتی کار می کند که در همه جا یکسان است و هر کس در هر کجا باشد نتیجه ثابتی از این قوانین می بیند.
هر کس با هر تفکر، آیین و مذهبی سنگی را رها کند به سوی زمین خواهد رفت و فرمول H2O در شیمی در همه جا نتیجه یکسان می دهد.
بر مناسبات انسانی نیز قوانین ثابتی حاکم است که قرآن آن را سنت های الهی می نامد که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست. این قوانین نیز در همه جا نتیجه یکسان می دهد و هرکس آن را کشف کند و به آن عمل کند نتیجه واحدی بدست خواهد آورد.
این قوانین مانند طلا هستند که در دست هر کس باشد از ارزش آن کاسته نمی شود و بسیاری از ادیان و مکاتب هر کدام به زبانی به این قوانین اشاره کرده اند.
قوانین طلایی را از هرکس باشد دریابید، در آموزه های اسلامی نیز آمده است حکمت را بگیرید حتی اگر از مشرک، منافق و... باشد.
شاد، تندرست و ثروتمند باشید.

دیدگاهتان را بنویسید