زیراااا

صفحه اصلي   زیراااا

زیراااا

رایگان

تخلف از این قوانین انسان را بر خلاف همه عالم هستی دچار افسردگی، بیماری و فقر می کند.

دانلود رایگان

 
خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ جهان بر اساس قوانین بسیار دقیقی عمل می کند و قوانین زندگی انسانی نیز قوانین یکسان و ثابتی است و تخلف از این قوانین انسان را بر خلاف همه عالم هستی دچار افسردگی، بیماری و فقر می کند.

_ مهمترین قانون جهان هستی یگانه پرستی است و تخلف از این قانون و گرفتار شدن به شرک های پنهان انسان را به سمت سلب همه عناصر خوشبختی سوق می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید