دوره آرامش 2

صفحه اصلي   دوره آرامش 2

دوره آرامش 2

280,000 تومان

در این دوره دومین گام در مسیر آرامش پرداخته خواهد شد که تقویت باور توحیدی می باشد. با پیمودن این گام و تمرین های عملی آن، آرامش بر زندگی شما حاکم خواهد شد.

افزودن به سبد خرید

عناوین و توضیح مباحث دوره آرامش 2

جلسه اول: فقط خدا
در این فایل پس از تمرین شکستن بت های درون، به تقویت باور توحیدی و روش خویشتن داری در مقابل دستورات بت های درونی و ساختگی خواهیم پرداخت که تلاش می کنند مجددا بر وجود شما حاکم گردند. در این مرحله تمرین های ساده اما بسیار کارآمد برای تقویت توحید عملی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. این تمرین ها، فضای ارتباطی جدیدی بین شما و خداوند ایجاد می کند که لحظه به لحظه از زندگی با این سبک لذت خواهید برد.
جلسه دوم: با خدا، خداوندگاری کن
در این فایل به انفاق صحیح به عنوان یکی از روش های کاربردی، تکمیلی و فوق العاده مهم برای تقویت توحید عملی اشاره خواهد شد که در کنار ایجاد آرمش بی نظیر، به صورت هم زمان، دریایی از زیبایی ها و نعمت ها را به سوی انسان هدایت می کند و بسیاری از انسان های موفق دنیا این قانون را کشف و نتایج بی نظیر آن را تجربه نموده اند.
جلسه سوم: فرصت ها را دریاب
در این فایل به این موضوع پرداخته خواهد که چگونه تمام وقایع، اشیاء و پدیده های اطراف ما در طول روز سرشار از فرصت هایی است که می تواند به ما در مسیر خوشبختی و آرامش کمک کند، با این نگاه جدید تمام پدیده هایی که تا کنون ناخوشایند می پنداشتید به قطعات پازل خوشبختی و آرامش شما تبدیل خواهد شد.
جلسه چهارم: به سوی رهایی 1
در این فایل به طیفی از احساسات اشاره خواهد شد که در ضمیر ناخودآگاه شما نهادینه شده و فرکانس های منفی صادر می کند و بدون اینکه متوجه شوید همچون وزنه ای بر پای، مانع پرواز شما می شود، برخی از این احساسات منفی عبارت است: حسادت، کینه و... ، همچنین راهکارهای عملی زدودن این احساسات منفی آموزش داده خواهد شد که به شما فرصت رهایی و پرواز می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید