حساب باز نکن

صفحه اصلي   حساب باز نکن

حساب باز نکن

رایگان

چگونه بفهمم که روی چیزی غیر از خدا حساب بازکرده ام یا نه؟

دانلود رایگان

 

خلاصه محتوای فایل:

به نام خداوند یکتا

_ چگونه بفهمم که روی چیزی غیر از خدا حساب بازکرده ام یا نه؟

_ با دو آزمون:

* اول: چقدر از نداشتن آن می ترسم و دچار دلهره می شوم؟ اگر نداشتن یک چیز (ماشین، پول، پست، حتی پدر، مادر و فرزند) بقدری برای من ترس ایجاد می کند که احساس می کنم اگر نباشد دنیا به آخر می رسد، یعنی روی آن حساب کرده ام و این یک شرک پنهان است.

* دوم: اگر چیزی را از دست بدهم (حتی پدر، مادر و فرزند) و از دست دادن آن به قدری مرا افسرده و اندوهگین کند که زندگی برایم پوچ شود و سالها این اندوه را با خود حمل کنم، یعنی روی آن چیز یا فرد حساب باز کرده بوده ام و این شرک پنهان است زیرا فقط یک حقیقت در عالم هست که باید دل به او ببندم و فقط روی او حساب کنم و آن خداوند یکتا است.

_ معنای این سخن آن نیست که از مواهب و نعمت های خدا در زندگی استفاده نکنم بلکه نباید روی آن حساب باز کنم و دل ببندم.

شاد و تندرست و ثروتمند باشید.

دیدگاهتان را بنویسید