مقالات | تگ ها: آرامش

صفحه اصلي   مقالات تگ ها: آرامش
یک پروژه، چند کارفرما؟؟؟

یک پروژه، چند کارفرما؟؟؟

زندگی پروژه ای است که ما برای انجام آن به این دنیا آمده ایم، در اجرای این پروژه حساس که حتی یک لحظه آن قابل برگشت نیست کارفرمای ما کیست؟

ترسیم راهبرد خوشبختی

ترسیم راهبرد خوشبختی

در این مقاله به یکی از دعاهایی خواهیم پرداخت که با استفاده از آن، راهبرد روزانه خوشبختی شامل آرامش، سلامتی و ثروت را با عباراتی بی نظیر ترسیم نماییم.

تشنه ام...

تشنه ام...

در این مقاله به این سوال خواهیم پرداخت که تفاوت من با همه عالم چیست؟ چه کنم تا مانند همه عالم آرام و با نشاط باشم؟...

تغییر یا تحول ؟

تغییر یا تحول ؟

در این مقاله به مهمترین سوال مطرح در رسیدن به موفقیت و خوشبختی پاسخ داده خواهد شد .... مسیر را از کجا باید آغاز کنم و وظیفه من چیست؟...